پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف لوراتادین (Loratadine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لوراتادین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان علامتی رینیت آلرژیك فصلی و درمان كهیر مزمن ایدیوپاتیك
بزرگسالان و كودكان 6 ساله و بزرگتر: mg/day 10 مصرف می‌شود.
كودكان 2 تا 5 ساله: mg/day 5 مصرف می‌شود.
تعدیل دوز: در بزرگسالان و كودكان 6 ساله و بزرگتر و با نارسایی كبدی كلیرانس كراتینین كمتر از ml/min 30، مقدار mg 10 یك روز در میان تجویز می‌شود. در كودكان 2 تا 5 سال با نارسایی كبدی یا كلیوی، مقدار mg 5 یك روز در میان داده می‌شود.
مكانیسم اثر
اثر آنتی هیستامین: لوراتادین یك آنتی هیستامین سه حلقه‌ای طولانی اثر است كه آنتاگونیست انتخابی گیرنده H1 محیطی است.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: سردرد ، خواب آلودگی، خستگی، گیجی، عصبانیت.
دستگاه گوارش: خشكی دهان.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: خواب آلودگی ، تاكیكاردی، سردرد (با مقادیر 180-40 میلی‌گرم).
درمان: درمان علامتی و حمایتی باید بلافاصله انجام شود. درمان عبارت است از واداشتن بیمار به استفراغ با تجویز شربت ایپكا (بجز در بیماران بیهوش)، و به دنبال آن تجویز ذغال فعال برای جذب باقیمانده دارو. در صورت عدم موفقیت در بروز استفراغ یا ممنوع بودن آن ، معده با كلرور سدیم 9/0 درصد شسته شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: به راحتی جذب می‌شود، اثر دارو طی 3-1 ساعت شروع و اوج غلظت آن طی 12-8 ساعت حاصل می‌شود و به مدت 24 ساعت باقی می‌ماند. از آنجا كه اوج غلظت پلاسمایی ممكن است با مصرف غذا حدود یك ساعت به تأخیر افتد ، دارو باید با معده خالی مصرف شود.
پخش: حدود 97 درصد به پروتئینهای پلاسما پیوند می‌یابد. به راحتی از سد خونی- مغزی عبور نمی‌كند.
متابولیسم: به میزان زیاد متابولیزه و به یك متابولیت فعال تبدیل می‌شود.
دفع: حدود 80 درصد به میزان مساوی در مدفوع و ادرار یافت می‌شود. نیمه عمر متوسط دفع دارو 4/8 ساعت است؛ با همودیالیز از بدن خارج نمی‌شود. برداشت دارو با دیالیز صفاقی مشخص نیست.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
داروهای مهاركننده متابولیسم كبدی در صورت مصرف همزمان با لوراتادین باید با احتیاط تجویز شوند.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتی هیستامین سه حلقه‌ای.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی هیستامین.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- شواهدی در دسترس نیست كه نشان دهنده امكان سوء مصرف دارو یا ایجاد وابستگی به آن باشد.
2- دارو باید در یك مكان خشك و خنك و دور از حرارت و نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو را با معده خالی حداقل دو ساعت بعد از غذا مصرف كرده و تا حداقل یك ساعت بعد از مصرف دارو از خوردن غذا پرهیز كنید.
2- دارو را فقط یك بار در روز مصرف كنید. در صورت تداوم یا بدتر شدن نشانه‌ها به پزشك اطلاع دهید.
3- برای حصول دقت در آزمونهای پوستی آلرژی، چهار روز قبل از انجام آنها مصرف دارو را قطع كنید.
مصرف در سالمندان: سالمندان به اثرات CNS دارو حساس ترند؛ دارو باید با دوزهای كمتر شروع شود.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی مصرف دارو در كودكان كوچكتر از 2 سال ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: لوراتادین به راحتی در شیر ترشح می‌شود. مصرف آنتی هیستامین در زنان شیرده ممنوع است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 10mg
Tablet, Orodispersible: 10mg
Syrup: 5 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتی هیستامین سه حلقه‌ای.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی هیستامین.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- شواهدی در دسترس نیست كه نشان دهنده امكان سوء مصرف دارو یا ایجاد وابستگی به آن باشد.
2- دارو باید در یك مكان خشك و خنك و دور از حرارت و نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو را با معده خالی حداقل دو ساعت بعد از غذا مصرف كرده و تا حداقل یك ساعت بعد از مصرف دارو از خوردن غذا پرهیز كنید.
2- دارو را فقط یك بار در روز مصرف كنید. در صورت تداوم یا بدتر شدن نشانه‌ها به پزشك اطلاع دهید.
3- برای حصول دقت در آزمونهای پوستی آلرژی، چهار روز قبل از انجام آنها مصرف دارو را قطع كنید.
مصرف در سالمندان: سالمندان به اثرات CNS دارو حساس ترند؛ دارو باید با دوزهای كمتر شروع شود.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی مصرف دارو در كودكان كوچكتر از 2 سال ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: لوراتادین به راحتی در شیر ترشح می‌شود. مصرف آنتی هیستامین در زنان شیرده ممنوع است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شربت لوراتادین) (شربت لوراتادین برای کودک) (عوارض لوراتادین) (لوراتادین) (لوراتادین چیست) (قرص لوراتادین) (موارد مصرف لوراتادین) () (لوراتادین 10 چیست) (شربت لوراتادین کودکان) (عوارض قرص لوراتادین) (شربت لوراتادین برای چیست) (قرص لوراتادین برای چیست) (شربت لوراتادین برای کودکان) (تداخل دارویی لوراتادین) (موارد مصرف شربت لوراتادین) (عوارض شربت لوراتادین در کودکان) (لوراتادين چيست) (قرص لوراتادین چیست) (لوراتادین 10) (شربت لوراتادین برای نوزادان) (شربت لوراتادین ) (لوراتادین برای کودکان) (شربت لورادین) (لوراتادین برای چیست) (عوارض شربت لوراتادین) (شربت لوراتادين) (لوراتادین شربت) (شربت لوراتادين براي كودكان) (مصرف شربت لوراتادین در نوزادان) (لوراتکس چیست) (عوارض لوراتادین 10) (داروی لوراتادین برای چیست ؟) (موارد منع مصرف لوراتادین) (لوراتادين ١٠ چيست) (موارد مصرف قرص لوراتادین) (قرص لوراتادین 10 برای چیست) (قرص لوراتادين چيست) (مصرف لوراتادین) (شربت لوراتادین چیست) (شربت لورتادین) (شربت لوراتادین در کودکان) (لوراتادين) (میزان مصرف شربت لوراتادین در کودکان) (داروی لوراتادین) (موارد مصرف لوراتادین 10) (لوراتکس) (شربت لوراتادین برای نوزاد) (شربت لوراتادین اطفال) (شربت لورا تادین) (خواص قرص لوراتادین) (موارد مصرف داروی لوراتادین) (خواص شربت لوراتادین) (عوارض داروی لوراتادین) (عوارض شربت لوراتادين) (لوراتادین ۱۰) (قرص لورتادین) (عوارض لوراتادين) (مقدار مصرف شربت لوراتادین) (عوارض لوراتادین) (مورد مصرف لوراتادین) (موارد استفاده قرص لوراتادین) (لوراتادین برای نوزادان) (مقدار مصرف شربت لوراتادین کودکان) (عوارض مصرف زیاد لوراتادین) (قرص لوراتادين براي چيست) (خواص لوراتادین) (قرص لوراتادين) (لوراتادین عوارض جانبی) (تداخل لوراتادین) (منع مصرف لوراتادین) (تداخل دارویی با لوراتادین) (شربت لراتادین) (مواردمصرف لوراتادین) (عوارض قرص لوراتادين) (خواص داروی لوراتادین) (شربت لوراتکس برای چیست) (شربت لوراتیدین) (تداخلات لوراتادین) (شربت لوراتکس) (داروی لوراتادین چیست) (شربت‌لوراتادین) (لوراتادین ) (شربت لوراتادین) (عوارض قرص لوراتادین 10) (لوراتادین برای نوزاد) (عوارض لوراتادین ) (عوارض قرص لوراتادين 10) (مواردمصرف قرص لوراتادین) (عوارض جانبی لوراتادین) (قرص لوراتادین 10 چیست) (موارد مصرف لوراتادین در کودکان) (مصرف شربت لوراتادین) (داروی لوراتادین برای چیست) (خواص دارویی لوراتادین) (عوارض لورتادین) (عوارض مصرف لوراتادین) (شربت لوراتادین برای چیست؟) (تداخل دارويي لوراتادين) (قرص لوراتادین ۱۰)