پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کو آموکسی کلاو (CO-Amoxiclav) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کو آموکسی کلاو چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
توجه: کلیه دوزها براساس جزء آموکسی سیلین می‌ باشد.
الف) عفونت گوش میانی.
نوزادان زیر 3 ماه: mg/kg/day 30 در دو دوز منقسم ، هر 12 ساعت.
کودکان بالای 3 ماه و زیر 40 کیلوگرم: mg/kg/day 90 در دو دوز منقسم ، هر 12 ساعت به مدت 10 روز.
بزرگسالان و کودکان بالای 40 کیلوگرم: mg 500-250 هر 8 ساعت یا mg 875 هر 12 ساعت.
ب) عفونتهای تنفسی تحتانی، عفونتهای شدید، سینوزیت.
کودکان زیر 3 ماه : mg/kg/day 30 در دو دوز منقسم.
کودکان بالای 3 ماه و ز یر 40 کیلوگرم: mg/kg/day 45 در دو دوز منقسم ، هر 12 ساعت و یا mg/kg/day 40 بطور منقسم هر 8 ساعت.
بزرگسالان و کودکان بالای 40 کیلوگرم: mg 500-250 هر 8 ساعت یا mg 875 هر 12 ساعت.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
توجه: عوارض جانبی این فراورده ترکیبی مشابه عوارض جانبی ناشی از آموکسی سیلین است. با این وجود، عوارض گوارشی ممکن است بیشتر بروز کند، زیرا جذب کلاوولانات بیشتر است.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، کولیت سودوممبران (ممکن است با اسهال شدید مشخص شود).
ادراری ـ تناسلی: نفریت حاد بینابینی.
سایر عوارض: حساسیت مفرط (بثورات اریتماتوی ماکولو پاپولار ، کهیر، آنافیلاکسی)، عفونت ثانویه باکتریایی و قارچی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: حساسیت عصبی - عضلانی یا حملات تشنجی.
درمان: اگر دارو به تازگی بلعیده شده باشد (چهار ساعت یا کمتر)، باید محتویات معده را با ایجاد استفراغ یا شستشوی معده تخلیه کرده و به دنبال آن برای کاهش جذب دارو ، ذغال فعال تجویز گردد. این دارو با همودیالیز از بدن خارج می‌ شود.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
مصرف همزمان با آمینوگلیکوزیدها موجب بروز اثرات سینرژیک باکتری کش بر علیه بعضی از گونه ‌های انتروکوک و استرپتوکوک گروه B می‌ شود. با این وجود، این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن یا مصرف همزمان ممكن است غیرفعال شوند. گزارش شده که مصرف همزمان این داروها در بدن انسان سبب غیرفعال شدن آمینوگلیکوزیدها می‌ شود.
به نظر می‌ رسد مصرف همزمان با آلوپورینول احتمال بروز بثورات پوستی هر دو دارو را افزا یش می‌دهد.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر آنتی بیوتیک: آموکسی سیلین باکتری کش است. این دارو به پروتئین‌های پیوندیابنده به پنی سیلین باکتری پیوند یافته، و درنتیجه ساخت دیواره سلولی باکتری را مهار می‌ کند.
کلاوولانات فعالیت ضعیف ضدباکتری دارد و بر مکانیسم اثر آموکسی سیلین تأثیر نمی‌ گذارد.
این ترکیب بر علیه باکتری‌های گرم مثبت تولیدکننده و غیرتولیدکننده پنیسیلیناز، نیسریا گونورهآ، نیسریا مننژیتیدیس، هموفیلوس آنفلوانزا، اشریشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، سیتروباکتردیورسوس، کلبسیلا پنومونیه، سالمونلا و شیگلا مؤثر است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حسایت مفرط شناخته شده به هر یک از پنی سیلین‌ها یا سفالوسپورینها، مونونوکلئوز عفونی (ممکن است طی درمان بثورات پوستی بروز کند ).
موارد احتیاط: نارسایی کلیوی (دارو از راه ادرار دفع می‌ شود. کاهش مقدار مصرف در نارسایی متوسط تا شدید کلیه ضروری است).
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
توجه: عوارض جانبی این فراورده ترکیبی مشابه عوارض جانبی ناشی از آموکسی سیلین است. با این وجود، عوارض گوارشی ممکن است بیشتر بروز کند، زیرا جذب کلاوولانات بیشتر است.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، کولیت سودوممبران (ممکن است با اسهال شدید مشخص شود).
ادراری ـ تناسلی: نفریت حاد بینابینی.
سایر عوارض: حساسیت مفرط (بثورات اریتماتوی ماکولو پاپولار ، کهیر، آنافیلاکسی)، عفونت ثانویه باکتریایی و قارچی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: حساسیت عصبی - عضلانی یا حملات تشنجی.
درمان: اگر دارو به تازگی بلعیده شده باشد (چهار ساعت یا کمتر)، باید محتویات معده را با ایجاد استفراغ یا شستشوی معده تخلیه کرده و به دنبال آن برای کاهش جذب دارو ، ذغال فعال تجویز گردد. این دارو با همودیالیز از بدن خارج می‌ شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: پنی سیلین / مهارکننده بتالاکتاماز.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نکات قابل توصیه به بیمار
در صورت بروز اسهال، فوراً به پزشک اطلاع دهید.
دارو را سر ساعت و به موقع مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید.
مصرف در سالمندان: کاهش ترشح لوله‌ای کلیوی در بیماران سالخورده ممکن است نیمه عمر دارو را طولانی کند.
مصرف در شیردهی: این دارو در شیر ترشح می‌ شود و در دوران شیردهی باید با احتیاط تجویز شود.
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی پنی سیلین‌ها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
1- این دارو با معده خالی به میزان زیادی جذب می‌ شود، اما غذا تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر جذب دارو ندارد.
2- برای تعیین میزان پایداری دارو در دماهای مختلف ، باید به بروشور کارخانه سازنده مراجعه نمود. معمولاً میزان پایداری سوسپانسیون در یخچال 10-7 روز می‌ باشد.
3- از آنجایی که این دارو قابل دیالیز است، مقدار مصرف آن در بیماران تحت همودیالیز باید تنظیم شود.
4- برخی از فرآورده‌ها حاوی آسپارتام بوده و در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری نباید مصرف شوند.
5- برای استفاده از دوزهای بالای آموکسی سیلین، باید از فرآورده‌های Farmentin BD استفاده نمود. زیرا مقدار کمتری از کلاوولانیک اسید در این فرآورده‌ها وجود دارد (به نسبت یک هفتم آموکسی سیلین).
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
این دارو نتایج آزمونهای گلوکز ادرار را در روشی که از سولفات مس (آزمون بند یکم) استفاده می‌ شود،تغییر می‌ دهد. گلوکز ادرار باید با روش‌های گلوکز اکسیداز تعیین شود. با سایر ترکیبات کلاوولانات مثبت شدن آزمون کومبس گزارش شده است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Powder, For Suspension: (Amoxicillin (as trihydrate) 125mg+ Clavulanic acid (as potassium) 31.25mg) /Sachet, (Amoxicillin (as trihydrate) 250mg+Clavulanic acid (as potassium) 62.5mg) /Sachet
Powder, For Suspension: (Amoxicillin (as trihydrate) 125mg+ Clavulanic acid(as potassium) 31.25mg) /5ml, (Amoxicillin (as trihydrate) 200mg+Clavulanic acid(as potassium) 28.5 mg) /5ml, (Amoxicillin(as trihydrate) 250mg+Clavulanic acid(as potassium) 62.5mg) /5ml, (Amoxicillin(as trihydrate) 400mg+Clavulanic acid (as potassium) 57 mg) /5m
Tablet: Amoxicillin (as trihydrate) 250mg+Clavulanic acid (as potassium) 125mg, Amoxicillin (as trihydrate) 500mg+Clavulanic acid (as potassium) 125mg
Tablet, Dispersible: Amoxicillin (as trihydrate) 500mg+Clavulanic acid (as potassium) 125mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: پنی سیلین / مهارکننده بتالاکتاماز.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نکات قابل توصیه به بیمار
در صورت بروز اسهال، فوراً به پزشک اطلاع دهید.
دارو را سر ساعت و به موقع مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید.
مصرف در سالمندان: کاهش ترشح لوله‌ای کلیوی در بیماران سالخورده ممکن است نیمه عمر دارو را طولانی کند.
مصرف در شیردهی: این دارو در شیر ترشح می‌ شود و در دوران شیردهی باید با احتیاط تجویز شود.
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی پنی سیلین‌ها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
1- این دارو با معده خالی به میزان زیادی جذب می‌ شود، اما غذا تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر جذب دارو ندارد.
2- برای تعیین میزان پایداری دارو در دماهای مختلف ، باید به بروشور کارخانه سازنده مراجعه نمود. معمولاً میزان پایداری سوسپانسیون در یخچال 10-7 روز می‌ باشد.
3- از آنجایی که این دارو قابل دیالیز است، مقدار مصرف آن در بیماران تحت همودیالیز باید تنظیم شود.
4- برخی از فرآورده‌ها حاوی آسپارتام بوده و در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری نباید مصرف شوند.
5- برای استفاده از دوزهای بالای آموکسی سیلین، باید از فرآورده‌های Farmentin BD استفاده نمود. زیرا مقدار کمتری از کلاوولانیک اسید در این فرآورده‌ها وجود دارد (به نسبت یک هفتم آموکسی سیلین).
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
این دارو نتایج آزمونهای گلوکز ادرار را در روشی که از سولفات مس (آزمون بند یکم) استفاده می‌ شود،تغییر می‌ دهد. گلوکز ادرار باید با روش‌های گلوکز اکسیداز تعیین شود. با سایر ترکیبات کلاوولانات مثبت شدن آزمون کومبس گزارش شده است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (عوارض آموکسی کلاو) (کلاویسیلین) (کلاویسیلین چیست) (عوارض اموکسی کلاو) (مضرات آموکسی کلاو) (عوارض قرص اموکسی کلاو) (عوارض قرص آموکسی کلاو) (عوارض کوآموکسی کلاو) (عوارض کو آموکسی کلاو) (آموکسی کلاو) (عوارض کواموکسی کلاو) (عوارض آموکسی کلاو در کودکان) (کلاویسیلین برای کودکان) (کو اموکسي کلاو) (عوارض قرص کواموکسی کلاو) (عوارض کو اموکسی کلاو) (عوارض قرص کوآموکسی کلاو) (عوارض کپسول کوآموکسی کلاو) (مضرات کو آموکسی کلاو) (عوارض قرص آموکسی کلاو 625) (اموکسی کلاو) (عوارض کوآموکسی کلاو در کودکان) (عوارض شربت کلاویسیلین) (عوارض کلاویسیلین) (کوآموکسی کلاو در شیردهی) (عوارض شربت کوآموکسی کلاو) (عوارض داروی آموکسی کلاو) (کوآموکسی کلاو) (شربت کوآموکسی کلاو) (عوارض داروی کواموکسی کلاو) (عوارض کپسول کو آموکسی کلاو) (شربت کلاویسیلین) (عوارض کوءموکسی کلاو) (عوارض شربت کو آموکسی کلاو) (کواموکسی کلاو) (کلاویسیلین برای نوزاد) (عوارض داروی کوآموکسی کلاو) (عوارض شربت اموکسی کلاو) (عوارض کپسول اموکسی کلاو) (عوارض مصرف آموکسی کلاو) (عوارض قرص کلاموکس) (تداخل دارویی اموکسی کلاو) (عوارض پودر کو آموکسی کلاو ) (اموکسیکلاو) (سوسپانسیون کلاویسیلین) (عوارض تغیررنگ شربت آموکسی کلاو) (عوارض كو اموكسي كلاو) (���� ��ی�� �����)