پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پیپکرونیوم (Pipecuronium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پیپکرونیوم چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
ایجاد فلج عضلانی: مصرف همزمان در بیهوشی برای القای شل كنندگی عضلانی به كار می‌رود. از آنجایی كه این دارو مدت اثر طولانی دارد. تنها در پروسه‌هایی به كار می‌رود كه بیشتر از 90 دقیقه طول می‌كشد.
دوز mcg/kg 50 سبب ایجاد 30 دقیقه اثرات بالینی می‌شود، دوز mcg/kg 85-70، 1 تا 2 ساعت شلی عضلانی می‌دهد كه بسته به نوع بیهوشی از دوز مناسب استفاده می‌شود. (به صورت كلی دوز اولیه برای شل كردن عضلانی mcg/kg 85-70 (وزن ایده‌آل بدن) می‌باشد و حداقل دوز پیشنهادی mcg/kg 50 می‌باشد كه سرعت آغاز عملكرد دارو با این دوز كاهش می‌یابد.
برای استفاده به دنبال انتوباسیون داخل تراشة تسهیل شده با سوكسینیل كولین: داخل وریدی: دوز mg/kg 50 (وزن ایده‌آل) سبب 45 دقیقه شلی عضلانی می‌شود یا mcg/kg 85-70 سبب 2-1 ساعت فلج عضلانی می‌شود.)
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
قلبی ـ عروقی: كاهش ضربان قلب، هایپوتانسیون، فیبریلاسیون دهلیزی، هایپرتانسیون، اسكیمی قلبی.
تنفسی: آتلكتازی، دیس‌پنه.
اعصاب مرکزی: دپرسیون سیستم عصبی مركزی.
پوست: راش پوستی، كهیر.
عضلانی ـ اسكلتی: آتروفی عضلانی.
خونی: ترومبوز.
مسمومیت و درمان
درمان: تركیبات آنتی‌كلینرژیك مانند نئوستیگمین، ادروفونیوم (mg/kg 5/0).
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
آمینوگلیكوزیدها، باسیتراسین، كاپرومایسین، كلیندامایسین، كلیستین، لیدوكائین، لینكومایسین، پلی‌میكسین، پروكائین، تتراسیكلین‌ها، تری‌متافان، داروهای ضد درد اوپیوئیدی، داروهای ضد میاستنی گراویس، ادروفونیوم، نمك‌های كلسیم، دوكاپرام، نمك منیزیم، پروكائین آمید، كینیدین، تركیبات كاهش دهنده پتاسیم.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
این دارو یك تركیب بلوك كننده كننده عصبی ـ عضلانی غیر دپولاریزان می‌باشد كه با بلوك كردن انتقال نور و ترانسیترها در محل اتصال عصبی ـ عضلانی باعث فلج عضلانی می‌گردد. این دارو با استیل كولین برای اتصال به رسپتورهای كولینرژیك رقابت می‌كند. بنابراین پاسخ عضله را به استیل كولین كاهش می‌دهد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط: در موارد زیر دارو باید با احتیاط مصرف شود:
انسداد صفرا یا اختلال عملكرد كبد، بیماری‌های قلبی ـ عروقی یا ادم، دهیدراسیون یا برهم خوردن الكترولیت‌ها یا اسید و باز، هیپوترمی، میاستنی گراویس، اختلال عملكرد تنفس، اختلالات عملكرد كلیه.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
قلبی ـ عروقی: كاهش ضربان قلب، هایپوتانسیون، فیبریلاسیون دهلیزی، هایپرتانسیون، اسكیمی قلبی.
تنفسی: آتلكتازی، دیس‌پنه.
اعصاب مرکزی: دپرسیون سیستم عصبی مركزی.
پوست: راش پوستی، كهیر.
عضلانی ـ اسكلتی: آتروفی عضلانی.
خونی: ترومبوز.
مسمومیت و درمان
درمان: تركیبات آنتی‌كلینرژیك مانند نئوستیگمین، ادروفونیوم (mg/kg 5/0).
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تركیبات بلوك كننده نوروماسكولار
طبقه‌بندی درمانی: شل كننده عضلانی
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Arduan
ملاحظات اختصاصی
1- قبل از تهیه محلول تزریقی باید بین 2 تا 30 درجه نگهداری شود، در مقابل نور حفاظت شود.
2- بعد از تهیه محلول تزریقی با استفاده از آب باكتریواستاتیك برای تزریق در درجه حرارت اتاق (30-15 درجه سانتی‌گراد ) و یا در یخچال (8-2 درجه سانتی‌گراد ) نگهداری شود. در صورتی كه از سایر مواد به عنوان حلال استفاده شود باید در 8-2 درجه سانتی‌گراد نگهداری گردد.
3- باقیمانده محلول تزریقی باید دور ریخته شود.
4- بعد از تهیه محلول تزریقی با آب باكتریواستاتیك باید در مدت 5 روز استفاده گردد و در صورت تهیه محلول تزریقی با سایر حامل‌ها بعد از 24 ساعت باید استفاده گردد.
نكات قابل توصیه به بیمار
مصرف در سالمندان: از آنجا كه افراد مسن بیشتر دچار اختلالات عملكرد كلیه می‌گردند باید با احتیاط دارو را در این بیماران استفاده نمود. مثلاً‌ با كاهش دوز و یا افزایش فواصل مصرف دارو.
مصرف در كودكان: در نوزادان 12-3 ماه: وریدی: mcg/kg 40 سبب ایجاد 10 تا 44 دقیقه شلی عضلانی می‌شود.
بچه‌های بیشتر از 14 سال: وریدی: mcg/kg 75 سبب ایجاد 18 تا 52 دقیقه شلی عضلانی می‌شود.
دوز بچه‌های بیشتر از 14 سال: مشابه دوز بزرگسالان می‌باشد.
مصرف در شیردهی: اگرچه هنوز مشخص نشده كه Pipecuronium در شیر ترشح می‌شود، اما مشكلی در رابطه با شیردهی در نوزادان گزارش نشده است.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پتاسیم و كراتینین (افزایش غلظت سرمی)، غلظت گلوكز (كاهش غلظت سرمی).

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection, Powder, Lyophilized: 4 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تركیبات بلوك كننده نوروماسكولار
طبقه‌بندی درمانی: شل كننده عضلانی
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Arduan
ملاحظات اختصاصی
1- قبل از تهیه محلول تزریقی باید بین 2 تا 30 درجه نگهداری شود، در مقابل نور حفاظت شود.
2- بعد از تهیه محلول تزریقی با استفاده از آب باكتریواستاتیك برای تزریق در درجه حرارت اتاق (30-15 درجه سانتی‌گراد ) و یا در یخچال (8-2 درجه سانتی‌گراد ) نگهداری شود. در صورتی كه از سایر مواد به عنوان حلال استفاده شود باید در 8-2 درجه سانتی‌گراد نگهداری گردد.
3- باقیمانده محلول تزریقی باید دور ریخته شود.
4- بعد از تهیه محلول تزریقی با آب باكتریواستاتیك باید در مدت 5 روز استفاده گردد و در صورت تهیه محلول تزریقی با سایر حامل‌ها بعد از 24 ساعت باید استفاده گردد.
نكات قابل توصیه به بیمار
مصرف در سالمندان: از آنجا كه افراد مسن بیشتر دچار اختلالات عملكرد كلیه می‌گردند باید با احتیاط دارو را در این بیماران استفاده نمود. مثلاً‌ با كاهش دوز و یا افزایش فواصل مصرف دارو.
مصرف در كودكان: در نوزادان 12-3 ماه: وریدی: mcg/kg 40 سبب ایجاد 10 تا 44 دقیقه شلی عضلانی می‌شود.
بچه‌های بیشتر از 14 سال: وریدی: mcg/kg 75 سبب ایجاد 18 تا 52 دقیقه شلی عضلانی می‌شود.
دوز بچه‌های بیشتر از 14 سال: مشابه دوز بزرگسالان می‌باشد.
مصرف در شیردهی: اگرچه هنوز مشخص نشده كه Pipecuronium در شیر ترشح می‌شود، اما مشكلی در رابطه با شیردهی در نوزادان گزارش نشده است.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پتاسیم و كراتینین (افزایش غلظت سرمی)، غلظت گلوكز (كاهش غلظت سرمی).

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده