پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف بتاهیستین (Betahistine 2HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بتاهیستین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) سرگیجه حقیقی، وزوز گوش و كاهش شنوایی ناشی از بیماری منییر (Meniere).
بزرگسالان: ابتدا، 16-8 میلی‌گرم سه بار در روز مصرف می‌شود. مقدار مصرف نگهدارنده mg/day 48-24 است. بهتر است با غذا مصرف شود.
كودكان- مصرف آن در كودكان توصیه نمی‌شود.
مكانیسم اثر
بتاهیستین یك آنالوگ هیستامین است و به نظر می‌رسد جریان خون مویرگی لابیرنت را بهبود می‌بخشد و در نتیجه به كاهش فشار آندولنف منجر می‌شود.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو یا تركیبات آن، زخم پپتیك، فئوكروموسیتوما.
موارد احتیاط: در بیماریهای قلبی- عروقی، بیماریهای تنفسی مانند آسم، و كمبود G6PD، با احتیاط به كار رود. از مصرف همزمان آنتی هیستامین با این دارو خودداری شود. مصرف در كودكان توصیه نمی‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: سردرد، خواب آلودگی.
دستگاه گوارش: اختلالات گوارشی، سوءهاضمه، تهوع، زخم پپتیك.
پوست: بثورات پوستی، خارش، كهیر.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست هیستامین (H1).
طبقه‌بندی درمانی: آنالوگ هیستامین.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: مشخص نیست.
نام‌های تجاری: Betaserc

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 8,16mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست هیستامین (H1).
طبقه‌بندی درمانی: آنالوگ هیستامین.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: مشخص نیست.
نام‌های تجاری: Betaserc

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بتاهیستین) (قرص بتاهیستین) (بتاهیستین چیست) (عوارض قرص بتاهیستین) (بتا هیستین) (قرص بتاهیستین 8 برای چیست) () (قرص بتاهیستین برای چیست) (betaserc 8) (قرص بتاهیستین8) (بتاهیستین 8) (عوارض بتاهیستین) (بتاهیستین برای چیست) (بتاهیستین8) (Betaserc8) (قرص بتاهیستین 8) (بتاهستین) (قرص betaserc) (بتاهيستين) (عوارض داروی بتاهیستین) (قرص بتاهیستین چیست) (عوارض قرص بتاسرک) (بتاهیستین 8 چیست) (عوارض قرص betaserc8) (قرص بتاهيستين) (قرص بتا هیستین) (بتاهیستین ) (موارد مصرف قرص بتاهیستین) (عوارض قرص بتاهیستین 8) (موارد مصرف بتاهیستین) (تداخل دارویی بتاهیستین) (عوارض بتاسرک) (عوارض قرص بتاسرک 8) (بتاهیستین 16) (قرص بتاسرک) (عوارض قرص بتاهيستين) (بتاهيستين ٨) (قرص betaserc چیست) (بتا هیستامین) (قرص betaserc برای چیست؟) (عوارض قرص بتا هیستین) (خواص قرص بتاهیستین) (قرص betaserc8 چیست) (عوارض قرص Betaserc) (خواص قرص بتاهیستین8) (قرص بتاسرک چیست) (خواص قرص بتاهیستین ۸) (خواص درمانی بتاهیستین) (قرص آمیبت) (آمیبت) (عوارض قرص بتاهیستین ) (عوارض مصرف قرص betaserc8) (بتا هیستامین 8) (عوارض بتاهیستین8) (عوارض بتا هیستین) (عوارض قرص بتاهستین) (قرص بتاهیستین در بارداری) (بتاهستین چیست) (تداخل دارویی بتاسرک) (تداخلات دارویی بتاهیستین) (قرص بتا هیستین برای چیست) (عوارض بتاسرك) (قرص betaserc 8) (قرص Betaserc8) (بتاهیستین) (داروی بتاهیستین چیست) (بتاسرک عوارض) (فوایدوعوارض فرصbetacerc) (موارد مصرف قرص بتاهیستین8) (قرص بتاسرک 8 چیست) (خاصيت قرص بتاهيستين.) (قرص امیبت) (بتاسرک) (امیبت) (بتاهیستین قرص) (درمان وعوارض قرص بتاهیستین) (عوارض betaserc) (قرص بتاسرک 8) (موارد مصرف قرص Betaserc8) (قرص بتاهیستین برای درمان چیست) (بتاهیستامین) (عوارض قرص بتاهیستین در بارداری) (خواص بتاهستين) (دارو بتاهیستین) (��یی�)