پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ونوفر (فرووین) (Iron Sucrose) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ونوفر (فرووین) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) آنمی كمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن كلیه كه همودیالیز می‌شوند.
بزرگسالان: mg 100 آهن المنتال به صورت وریدی از راه دیالیز یا به صورت تزریق آهسته ( ml/min 1) یا به صورت انفوزیون ظرف 15 دقیقه در یك جلسه دیالیز تجویز می‌شود. این میزان یك تا سه بار در هفته تكرار می‌شود تا به میزان كلی mg 1000 آهن در ده دوز برسد. در صورت نیاز قابل تكرار می‌باشد.
ب) آنمی كمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن كلیه كه دیالیز صفاتی می‌شوند.
بزرگسالان: mg 300 آهن به صورت وریدی ظرف 90 دقیقه دو بار با فواصل 14 روزه تزریق می‌شود و سپس 14 روز بعد یك انفوزیون 5/2 ساعته به میزان mg 400 دریافت می‌نمایند.
پ) آنمی كمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن كلیه كه دیالیز نمی‌شوند.
بزرگسالان: mg 200 آهن به صورت وریدی آهسته و رقیق نشده ظرف 5-2 دقیقه تزریق می‌شود. دورة درمان 5 بار به فواصل 14 روزه می‌باشد تا دوز نهایی آهن به mg 1000 برسد.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: آستنیا، گیجی، تب، سردرد، درد عضلانی، درد.
قلبی ـ عروقی: درد قفسه سینه، احتباس مایع، نارسایی قلبی، افزایش فشار خون، كاهش فشار خون.
دستگاه گوارش: درد شكم، اسهال، تهوع، استفراغ، اختلال در طعم.
عضلانی ـ اسكلتی: درد عضلات و استخوان‌ها، كرامپ پا.
تنفسی: سرفه، دیسپنه، پنومونی.
پوست: واكنش در محل تزریق، خارش.
سایر عوارض: صدمات اتفاقی، سپسیس.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد دارو و یا سرعت بالای انفوزیون ممكن است باعث كاهش فشار خون، سردرد، تهوع، گیجی، درد مفاصل، پاراستزی، درد شكم، درد عضلات، ادم و كلاپس عروقی گردد.
كاهش سرعت تزریق و درمان با مایعات وریدی، هیدروكورتیزون و یا آنتی‌هیستامین‌ها كمك كننده است.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
مصرف همزمان با فرآورده‌های آهن خوراكی باعث كاهش جذب این تركیبات می‌گردد. همزمان استفاده نشوند.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر جایگزینی آهن: دارو توسط سیستم رتیكولواندوتلیال به آهن و سوكروز تبدیل می‌شود. قسمت آهن آن به تدریج جایگزین ذخایر از دست رفته آهن می‌گردد و سطح آهن و فریتین سرم را به طور قاب توجهی افزایش دوره همچنین باعث كاهش TIB می‌گردد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: در موارد ازدیاد آهن، حساسیت مفرط به دارو و یا تركیبات آن و آنمی غیر از كمبود آهن منع مصرف دارد.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: آستنیا، گیجی، تب، سردرد، درد عضلانی، درد.
قلبی ـ عروقی: درد قفسه سینه، احتباس مایع، نارسایی قلبی، افزایش فشار خون، كاهش فشار خون.
دستگاه گوارش: درد شكم، اسهال، تهوع، استفراغ، اختلال در طعم.
عضلانی ـ اسكلتی: درد عضلات و استخوان‌ها، كرامپ پا.
تنفسی: سرفه، دیسپنه، پنومونی.
پوست: واكنش در محل تزریق، خارش.
سایر عوارض: صدمات اتفاقی، سپسیس.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد دارو و یا سرعت بالای انفوزیون ممكن است باعث كاهش فشار خون، سردرد، تهوع، گیجی، درد مفاصل، پاراستزی، درد شكم، درد عضلات، ادم و كلاپس عروقی گردد.
كاهش سرعت تزریق و درمان با مایعات وریدی، هیدروكورتیزون و یا آنتی‌هیستامین‌ها كمك كننده است.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: هیدروكسید آهن 3- پلی‌نوكلئار در سوكروز.
طبقه‌بندی درمانی: هماتینیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Ferrovin
ملاحظات اختصاصی
1- واكنش‌های حساسیتی به طور نادر و به صورت آنافیلاكسی، كاهش هوشیاری، كلاپس، كاهش فشار خون، دیسپنه و یا تشنج رخ می‌دهد.
2- واكنش‌های ملایم تا متوسط حساسیتی شامل ویز، دیسپنه، كاهش فشار خون، راش و خارش می‌باشد.
3- برای تزریق آهسته ml 1 از دارو (معادل mg 20 آهن المنتال) در یك دقیقه تزریق شود و در هر تزریق بیش از یك ویال از دارو استفاده نشود.
4- برای انفوزیون دارو، mg 100 آهن المنتال در ماكزیمم ml 100 نرمال‌سالین بلافاصله قبل از انفوزیون رقیق شود و این مخلوط ظرف حداقل 15 دقیقه انفوزیون شود.
دوزهای mg 300 یا بیشتر آهن در ماكزیمم ml 250 نرمال‌سالین رقیق شود.
5- این دارو با سایر داروها و یا محلولهای تغذیه وریدی نباید مخلوط شود.
6- میزان اشباع ترانسفرین بلافاصله پس از تزریق وریدی آهن افزایش می‌یابد. سطح سرمی آهن 48 ساعت پس از تزریق اندازه‌گیری شود.
7- سطح هموگلوبین، هماتوكریت، فریتین سرم و اشباع ترانسفرین بررسی شود.
8- در صورت نشانه‌های افزایش بیش از حد آهن دارو قطع شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
در صورت بروز نشانه‌های مسمومیت مانند سردرد، تهوع، گیجی، درد عضلانی، پاراستزی و درد شكم به پزشك اطلاع داده شود.
مصرف در سالمندان: در این بیماران به علت كاهش عملكرد قلب، سایر بیماریهای زمینه‌ای و مصرف سایر داروها باید در انتخاب میزان مناسب دارو احتیاط شود.
مصرف در كودكان: ایمنی و كارایی این دارو در كودكان اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر شناخته نشده است. با احتیاط مصرف شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است باعث افزایش آنزیم‌های كبدی گردد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 20mg /ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: هیدروكسید آهن 3- پلی‌نوكلئار در سوكروز.
طبقه‌بندی درمانی: هماتینیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Ferrovin
ملاحظات اختصاصی
1- واكنش‌های حساسیتی به طور نادر و به صورت آنافیلاكسی، كاهش هوشیاری، كلاپس، كاهش فشار خون، دیسپنه و یا تشنج رخ می‌دهد.
2- واكنش‌های ملایم تا متوسط حساسیتی شامل ویز، دیسپنه، كاهش فشار خون، راش و خارش می‌باشد.
3- برای تزریق آهسته ml 1 از دارو (معادل mg 20 آهن المنتال) در یك دقیقه تزریق شود و در هر تزریق بیش از یك ویال از دارو استفاده نشود.
4- برای انفوزیون دارو، mg 100 آهن المنتال در ماكزیمم ml 100 نرمال‌سالین بلافاصله قبل از انفوزیون رقیق شود و این مخلوط ظرف حداقل 15 دقیقه انفوزیون شود.
دوزهای mg 300 یا بیشتر آهن در ماكزیمم ml 250 نرمال‌سالین رقیق شود.
5- این دارو با سایر داروها و یا محلولهای تغذیه وریدی نباید مخلوط شود.
6- میزان اشباع ترانسفرین بلافاصله پس از تزریق وریدی آهن افزایش می‌یابد. سطح سرمی آهن 48 ساعت پس از تزریق اندازه‌گیری شود.
7- سطح هموگلوبین، هماتوكریت، فریتین سرم و اشباع ترانسفرین بررسی شود.
8- در صورت نشانه‌های افزایش بیش از حد آهن دارو قطع شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
در صورت بروز نشانه‌های مسمومیت مانند سردرد، تهوع، گیجی، درد عضلانی، پاراستزی و درد شكم به پزشك اطلاع داده شود.
مصرف در سالمندان: در این بیماران به علت كاهش عملكرد قلب، سایر بیماریهای زمینه‌ای و مصرف سایر داروها باید در انتخاب میزان مناسب دارو احتیاط شود.
مصرف در كودكان: ایمنی و كارایی این دارو در كودكان اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر شناخته نشده است. با احتیاط مصرف شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است باعث افزایش آنزیم‌های كبدی گردد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ونوفر) (آمپول ونوفر) (امپول ونوفر) (ونوفر چیست؟) (عوارض ونوفر) (داروی ونوفر) (عوارض آمپول آهن ونوفر) (عوارض آمپول ونوفر) () (آمپول ونوفر چیست) (سرم ونوفر) (آمپول آهن) (آمپول venofer) (نحوه تزریق ونوفر) (تزریق ونوفر) (عوارض تزریق ونوفر) (عوارض تزریق آهن) (ونوفر آمپول) (موارد استفاده آمپول ونوفر) (ونوفر چیست) (قیمت آمپول ونوفر) (عوارض آمپول venofer) (امپول اهن) (داروی ونوفر چیست) (عوارض امپول ونوفر) (آمپول آهن ونوفر) (نحوه تزریق آمپول ونوفر) (عوارض امپول اهن) (امپول ونوفر عوارض) (عوارض تزریق آمپول آهن) (ونوفر عوارض) (عوارض سرم ونوفر) (ونوفر ) (چگونگی تزریق امپول ونوفر) (عوارض آمپول آهن) (امپول venofer) (ونوفر در سرم) (ونوفر) (عوارض تزریق آمپول ونوفر) (آمپول venofer چیست) (آمپول آهن تزریقی) (آمپول فرووین) (تزریق سرم آهن) (نحوه تزریق امپول اهن) (قرص ونوفر) (عوارض سرم اهن) (امپول ونوفر در سرم) (عوارض امپول اهن ونوفر) (عوارض تزریق سرم آهن) (تزریق امپول اهن) (امپول ونوفر چیست) (عوارض تزریق آمپول آهن ونوفر) (آمپول ونوفر برای چیست) (آمپول venofer برای چیست) (ونوفل) (عوارض داروی ونوفر) (روش تزریق ونوفر) (تزریق آمپول آهن) (داروي ونوفر چيست) (دارو ونوفر) (عوارض آمپول ونوفر چیست) (آمپول ونوفربرای چه بیماری استفاده می شود) (امپول فرووین) (تداخل دارویی ونوفر) (فرووین) (ونوفرچیست) (وینوفر) (ونوفر در بارداری) (عوارض سرم آهن) (ونفر) (عوارض ونوفر ) (ونو فر) (امپول ونیفور) (امپولvenofer) (امپول اهن چیست) (عوارض آمپول فرینجکت) (ونوفر چیست )