پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور لائوس چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت لائوس (Laos) وینتیان (Vientiane) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت لائوس) (پايتخت لاوس) (پايتخت لائوس) (پایتخت لایوس) (مرکز لایوس) (پایتخت کشور لائوس) (کشور لائوس) (مرکز لائوس) (مرکز کشور لائوس) () (پایتخت لانوس) (پايتخت كشور لائوس) (نام پایتخت لائوس) (پایتخت لا یوس) (نام پایتخت لایوس) (لائوس) (كشور لائوس) (پایتخت لائوس کجاست) (مركز لايوس) (پایتخت لاوس) (پایتخت کشورلائوس) (پایتخت لاعوس) (کشورلائوس) (پایتخت کشور لایوس) (مرکز لاوس) (کشور لایوس)