پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پرفنازین (Perphenazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پرفنازین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
پرفنازین در اسكیزوفرنی و حالات روانی ،مانیا و درمان كمكی كوتاه مدت اضطراب شدید،تحریكات روانی حركتی ،هیجان و تحریكات رفتاری شدید و ناگهانی ،استفراغ و تهوع شدید به كار می رود.
عوارض جانبی:
آثار خارج هرمی خصوصدیستونی ،به ویژه با مقادیر مصرف زیاد شایع تر بوده و در مصرف طولانی مدت دیسكینزی دیررس ممكن است بروز نماید. خواب آلودگی ،سستی ،كابوس شبانه ،بی خوابی ،بی ثباتی ،افسردگی ،خشكی دهان ،یبوست ،احتباس ادرار،تاری دید و احتقان بینی از عوارض شایع دارو هستند.
تداخل دارویی:
مصرف آن همراه با داروهای ضد آریتمی و نیز داروهای ضد هیستامین نظیر ترفنادین و آستمیزول یا مسدد گیرنده بتا مانند سوتالول ،خطر بروز آریتمی بطنی را افزایش می دهد. داروهای ضد افسردگی خصوص انواع سه حلقه ای سبب افزایش غلظت خونی و نیز اثرات ضدموسكارینی این دارو می گردند. پرفنازین ممكن است باعث كاهش آستانه تشنج شده و با اثر داروهای ضدصرع مقابله نماید. مصرف این دارو همراه با داروهایی مانند متوكلوپرامید و لیتیوم خطر بروز عوارض خارج هرمی را افزایش می دهد. پرفنازین با اثر داروهای ضدپاركینسون مانند بروموكریپتین و لوودوپا مقابله می نماید.
مکانیسم اثر:
پرفنازین با مهار گیرنده های بعد سیناپسی دوپامینی در مسیر مزولیمبیك اثر درمانی خود را ایجاد می نماید. مهار گیرنده های دوپامینی در مسیر نیگرواستریاتال و توبرواینفندیبولار به ترتیب با ایجاد اثرات خارج هرمی و افزایش ترشح پرولاكتین در ارتباط است .همچنین گیرنده های موسكارینی و نیز آلفا آدرنرژیك تا حدودی بوسیله این دارو مهار می گردند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
همراه با سایر داروهای تضعیف كننده سیستم اعصاب مركزی ،همراه با سایر داروهای تضعیف كننده مغز استخوان ،در بیماری فیوكروموسیتوم ،در بیماران مسن دچار آشفتگی و بی قراری نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
آثار خارج هرمی خصوصدیستونی ،به ویژه با مقادیر مصرف زیاد شایع تر بوده و در مصرف طولانی مدت دیسكینزی دیررس ممكن است بروز نماید. خواب آلودگی ،سستی ،كابوس شبانه ،بی خوابی ،بی ثباتی ،افسردگی ،خشكی دهان ،یبوست ،احتباس ادرار،تاری دید و احتقان بینی از عوارض شایع دارو هستند.
هشدار:
همراه با سایر داروهای تضعیف كننده سیستم اعصاب مركزی ،همراه با سایر داروهای تضعیف كننده مغز استخوان ،در بیماری فیوكروموسیتوم ،در بیماران مسن دچار آشفتگی و بی قراری نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.مصرف این دارو در كودكان زیر سن 14 سال توصیه نمی شود.
2.این دارو ممكن است ایجاد خواب آلودگی نموده و موجب اختلال در انجام كارهایی شود كه نیاز به دقت و هشیاری دارند.

اشكال دارویی:
Coted Tablet:2 mg, 4 mg, 8 mg
Injection:5 mg / ml

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرفنازین) (قرص پرفنازین) (پرفنازین 2 چیست) (پرفنازین2 چیست) (پرفنازین چیست) (قرص پرفنازین2 چیست) (قرص پرفنازین 2 برای چیست) (عوارض پرفنازین) (پرفنازین2) (عوارض قرص پرفنازین) () (پرفنازین 2) (پرفنازین۲) (قرص پرفنازین 2) (قرص پرفنازین چیست) (پرفنازین ) (پرفنازین ۲) (عوارض پرفنازین 2) (قرص پرفنازین2) (پر فنازین) (پرفنازین 8) (قرص پرفنازین ۲) (پرفنازین برای چیست) (پرفنازين) (عوارض قرص پرفنازین چیست) (قرص پرفنازین برای چیست) (قرص پروفنازین) (قرص پرفنازین 2 چیست) (عوارض قرص پرفنازین 2) (عوارض داروی پرفنازین) (پروفنازین) (قرص فنازین) (قرص پرفنازین۲) (موارد مصرف قرص پرفنازین) (پرفنازین 4 چیست) (قرص پر فنازین) (خواص قرص پرفنازین 2) (عوارض پرفنازین2) (قرص پرفنازین ) (کاربرد قرص پرفنازین) (پرفنازین دو) (عوارض پرفنازین چیست) (پرفنازین 4) (عوارض پرفنازین 8) (قرص پرفنازین 8) (عوارض قرص پرفنازین هشت) (قرص پرفنازين) (داروی پرفنازین) (اثرات پرفنازین) (عوارض پرفنازين) (قرص پرفنازین4) (موارد مصرف پرفنازین) (عوارض قرص پرفنازین ۲) (قرص پرفنازین 4) (عوارض قرص پرفنازين) (قرص پرفنازین 4 چیست) (قرص پزفنازین) (عوارض پرفنازین ) (عوارض مصرف پرفنازین) (داروی پرفنازین چیست) (خاصیت داروی پر فینازین) (عوارض و فواید قرص پرفنازین) (عوارض پرفنازین2) (تداخل داریی تامکسیفن وپرفنازین) (�ی�)