پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف دکستروز الکل (Dextrose and Ethanol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دکستروز الکل چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
این تركیب برای افزایش مقدار كالری دریافت شده و تامین مایعات بدن مصرف می شود.
عوارض جانبی:
تب ،عفونت در محل تزریق ،ترومبوز یا فلبیت وریدی ،نشت محلول به بافتهای اطراف رگ و افزایش حجم خون با مصرف این محلول گزارش شده است. با تزریق سریع ،به علت مسمومیت ناشی از الكل سرگیجه ،برافروختگی ،عدم درك زمان ،مكان و ارتباطهای فردی یا تسكین نیز ممكن است بروز نماید.
تداخل دارویی:
در صورت مصرف همزمان این فرآورده با باربیتوراتها،بنزودیازپین ها،متوكلوپرامید و فنوتیازینها ضعف CNS ناشی از این داروها تشدید خواهد شد. اثرات فارماكولوژیك انسولین در صورت مصرف همزمان با این فرآورده ممكن است افزایش یابد و منجر به بروز كمی قندخون گردد. سایمتیدین ممكن است غلظت پلاسمایی اتانل را افزایش دهد.
مکانیسم اثر:
این فرآورده منبع تامین كربوهیدرات كالری است و سطح گلوگزخون را بهبود می بخشد. هر میلی لیتر از الكل 5/6 كالری و هر گرم دكستروز 3/4 كالری انرژی تولید می نماید.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این تركیب در افراد مبتلا به صرع ،عفونت مجاری ادرار،الكلیسم و اغمای دیابتی نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
تب ،عفونت در محل تزریق ،ترومبوز یا فلبیت وریدی ،نشت محلول به بافتهای اطراف رگ و افزایش حجم خون با مصرف این محلول گزارش شده است. با تزریق سریع ،به علت مسمومیت ناشی از الكل سرگیجه ،برافروختگی ،عدم درك زمان ،مكان و ارتباطهای فردی یا تسكین نیز ممكن است بروز نماید.
هشدار:
این تركیب در افراد مبتلا به صرع ،عفونت مجاری ادرار،الكلیسم و اغمای دیابتی نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1. وضعیت بیمار از نظر تعادل مایع و غلظت الكترولیتها و تعادل اسید و باز باید پیگیری شود.
2.محلول باید به آهستگی تزریق گردد و بیمار باید از نظر بروز بی قراری یا خواب آلودگی تحت نظر قرار گیرد.
3. هنگام تزریق باید دقت نمود تا دارو به بافتهای اطراف رگ نشت نكند.
اشكال دارویی:
Infusion Soultion:Dextrose 5% andEthanol 5% (1000 ml)

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دکستروز چیست)