پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف دیپیوفرین (دای پی وفرین) (DIPIVEFRIN) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیپیوفرین (دای پی وفرین) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
آب سیاه چشم (گلوکوم زاویه باز).
عوارض جانبی:
سوزش چشم, تاری دید, سرگیجه, پرخونی چشم.
موارد منع مصرف و احتیاط:
گلوکوم زاویه بسته و حساسیت شدید به دارو.
عوارض جانبی:
سوزش چشم, تاری دید, سرگیجه, پرخونی چشم.
هشدار:
گلوکوم زاویه بسته و حساسیت شدید به دارو.
اطلاعات دیگر:
پس از چکاندن قطره دستها را با آب و صابون بشویید و خشک کنید. در ابتدای ورود دارو به چشم ممکن است سوزش ایجاد شود.
اشكال دارویی:
قطره استریل چشمی.
اطلاعات دیگر:
پس از چکاندن قطره دستها را با آب و صابون بشویید و خشک کنید. در ابتدای ورود دارو به چشم ممکن است سوزش ایجاد شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()