پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف آرژنین (Arginine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آرژنین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
آرژینین بصورت تزریق وریدی برای تحریك آزادسازی هورمون رشد از هیپوفیز و همچنین بعنوان كمك تشخیصی در مواردی نظیر كم كاری هیپوفیز،عمل برداشتن هیپوفیز،كوتولگی با منشاء هیپوفیزی و آكرومگالی مصرف می شود.
عوارض جانبی:
تهوع ،سردرد،استفراغ ،برافروختگی ،بی حسی و تحریك موضعی وریدی و بندرت كاهش پلاكت های خون و واكنشهای آلرژیك با مصرف این دارو گزارش شده است.
مکانیسم اثر:
انفوزیون وریدی این دارو اغلب موجب افزایش بارز سطح پلاسمایی هورمون رشد در افرادی می شود كه عملكرد هیپوفیز آنها طبیعی است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو در بیمارانی كه احتمال بروز واكنش های آلرژیك در آنان زیاد است ،نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
تهوع ،سردرد،استفراغ ،برافروختگی ،بی حسی و تحریك موضعی وریدی و بندرت كاهش پلاكت های خون و واكنشهای آلرژیك با مصرف این دارو گزارش شده است.
هشدار:
این دارو در بیمارانی كه احتمال بروز واكنش های آلرژیك در آنان زیاد است ،نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1. هنگام انفوزیون این دارو،یك داروی ضدهیستامینی مناسب باید در دسترس باشد.
2. آزمون باید صبح و پس از خواب طبیعی شبانه انجام شود و در هنگام آزمون ،بیمار باید ناشتا باشد.
Injection

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (تداخل دارویی آرژنین)