پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سالبوتامول (Salbutamol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سالبوتامول چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
سالبوتامول برای درمان آسم و سایر حالات همراه با انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و همچنین برای جلوگیری از زایمان زودرس مصرف می شود.
عوارض جانبی:
تجویز مقادیر زیاد سالبوتامول قبل یا اندكی پس از بیهوشی با كلروفرم یا هالوتان ممكن است خطر آریتمی شدید بطنی را بویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و یا مهاركننده های مونوآمین اكسیداز (MAO) (شامل فورازولیدون وپروكاربازین) با سالبوتامول ممكن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود. مصرف همزمان این دارو با گلیكوزیدهای دیژیتال ممكن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد. مصرف همزمان سالبوتامول با كوكایین علاوه بر اثر افزاینده تحریك CNS،ممكن است اثرات جانبی عروقی هر یك را نیز افزایش دهد.مصرف همزمان با مسددهای بتا ممكن است با اثر گشادكنندگی برونش سالبوتامول مقابله نماید.
تداخل دارویی:
تجویز مقادیر زیاد سالبوتامول قبل یا اندكی پس از بیهوشی با كلروفرم یا هالوتان ممكن است خطر آریتمی شدید بطنی را بویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و یا مهاركننده های مونوآمین اكسیداز (MAO) (شامل فورازولیدون وپروكاربازین) با سالبوتامول ممكن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود. مصرف همزمان این دارو با گلیكوزیدهای دیژیتال ممكن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد. مصرف همزمان سالبوتامول با كوكایین علاوه بر اثر افزاینده تحریك CNS،ممكن است اثرات جانبی عروقی هریك را نیز افزایش دهد. مصرف همزمان با مسددهای بتا ممكن است با اثر گشادكنندگی برونش سالبوتامول مقابله نماید.
عوارض جانبی:
تجویز مقادیر زیاد سالبوتامول قبل یا اندكی پس از بیهوشی با كلروفرم یا هالوتان ممكن است خطر آریتمی شدید بطنی را بویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و یا مهاركننده های مونوآمین اكسیداز (MAO) (شامل فورازولیدون وپروكاربازین) با سالبوتامول ممكن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود. مصرف همزمان این دارو با گلیكوزیدهای دیژیتال ممكن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد. مصرف همزمان سالبوتامول با كوكایین علاوه بر اثر افزاینده تحریك CNS،ممكن است اثرات جانبی عروقی هر یك را نیز افزایش دهد.مصرف همزمان با مسددهای بتا ممكن است با اثر گشادكنندگی برونش سالبوتامول مقابله نماید.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1. از تماس آیروسل های استنشاقی با چشمها باید اجتناب كرد.
2. بیشتر از دو استنشاق در یك زمان با فواصل 21 دقیقه ای مصرف نشود.
3. قرصها را باید به طور كامل بلعید و از له كردن ،شكستن و یا جویدن آنها خودداری نمود.
4. در صورتی كه پس از مصرف دارو اشكال در تنفس باقی مانده یا بدتر شد،بلافاصله به پزشك اطلاع داده شود.
5. در صورت بروز خشكی لب و گلو،پس از هر بار مصرف دارو دهان با آب شسته شود.
6. در صورت ضرورت مصرف همزمان یك آیروسل استنشاقی كورتیكوسترویید با این دارو، بهتر است آیروسل سالبوتامول 5 دقیقه زودتر مصرف شود.
اشكال دارویی:
Aerosol:100 mcg/dose
Injection:0.5 mg/ml
Syrup:2 mg/5ml
Tablet:2 mg

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (سالبوتامول)