پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف رینگر لاکتات (Pinger Lactate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی رینگر لاکتات چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده بمنظور برقراركردن مجدد تعادل آب و الكترولیت بدن، بخصوص قبل و بعد از جراحی مصرف می شود.
مکانیسم اثر:
رینگر لاكتات یك محلول یونی است كه حجم خون را افزایش می دهد و تعادل آب و الكترولیت را برقرار می سازد. یون لاكتات موجود در این فرآورده كه بسرعت به یون بیكربنات متابولیزه می شود،در تنظیم تعادل اسید و باز دخالت دارد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این فرآورده در بیماران مبتلا به خیز، آلكالوزمتابولیك، اسیدوز ناشی از اسید لاكتیك و افزایش پتاسیم و كلسیم خون نباید مصرف شود.
هشدار:
این فرآورده در بیماران مبتلا به خیز، آلكالوزمتابولیك، اسیدوز ناشی از اسید لاكتیك و افزایش پتاسیم و كلسیم خون نباید مصرف شود.
اشكال دارویی:
Infusion:(Na+ 130 mEq + Ca2+ 3 mEq+ K+ 4 mEq + Cl- 109 mEq + Lactate28 mEq)/L

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رینگر لاکتات) () (رینگرلاکتات) (عوارض رینگر)