پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف متاپروترنول (Metaproterenol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متاپروترنول چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
متاپروترنول در درمان علامتی آسم نایژه ای ،اسپاسم نایژه ای برگشت پذیر كه همراه با التهاب نایژه ها می باشد و نیز آمفیزم ریوی ،برونشیكتازی و سایر بیماری های ریوی انسدادی مصرف می شود.
عوارض جانبی:
احساس ناراحتی یا درد در قفسه سینه ،احساس سرما و یا تب ،تشنج ،اغتشاش شعور،ضربانات سریع قلب ،سردرد،افزایش فشارخون ،تهوع و استفراغ ،اشكال در تنفس ،ضربانات آهسته قلب ،رعشه ،اضطراب غیرمعمول ،عصبانیت ،بی قراری ،بزرگ شدن غیرطبیعی مردمك چشم ،تاری دید،سرد و رنگ پریدگی پوست ،ضعف ،ضربانات نامنظم قلب ،گرفتگی عضلانی ،تغییرات خلق و خو و نیز احساس طعم ناخوشایند در دهان از عوارض جانبی مهم دارو هستند.
تداخل: چنانچه متاپروترنول با مقادیر زیاد،قبل و یا در مدت كوتاهی پس از بیهوشی با كلروفرم یا هالوتان تجویز گردد، خطر بروز آریتمی شدید بطنی را بالا می برد. انفلوران ،ایزوفلوران نیز چنین اثری دارند. تركیبات ضد افسردگی سه حلقه ای اثرات متاپروترنول را بر روی سیستم عروقی تقویت می كنند. تجویز همزمان مسددهای گیرنده بتاآدرنرژیك ،علاوه بر مهار متقابل اثرات درمانی دو گروه دارویی ،موجب ضدیت با اثر گشادكنندگی نایژه ای متاپروترنول می شود. تجویز تو ام دارو با محرك های CNS موجب تحریك اضافی CNS و افزایش اثرات جانبی این داروها می گردد. استفاده همزمان از گلیكوزیدهای قلبی و لوودوپا نیز خطر آریتمی قلبی را افزایش می دهد.متاپروترنول اثرات ضدآنژین نیتراتها را كم می كند. تجویز تو ام ریتودرین و سایر مقلدهای سمپاتیك با این دارو،اثرات درمانی و عوارض جانبی هر دو گروه را زیاد می كند. هورمونهای تیروییدی نیز اثر داخلی متقابل با متاپروترنول دارند. اثرات گزانتینها در صورت مصرف همزمان با این دارو، بر CNS تشدید شده و آثار سمی اضافی بروز می نماید.
مکانیسم اثر:
این دارو از طریق تحریك گیرنده های بتا دو آدرنرژیك در ریه ها،موجب شل شدن عضله صاف نایژه و در نتیجه كاهش اسپاسم نایژه ،افزایش ظرفیت حیاتی ،كاهش حجم ذخیره تنفسی ،و كاهش مقاومت راههای تنفسی می شود. متاپروترنول همچنین آزاد شدن هیستامین ناشی از تحریك آنتی ژن را مهار می كند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو در افراد مبتلا به آریتمی قلبی و یا با تاكیكاردی ،نارسایی احتقانی قلب ،بیماری عروق كرونر،زیادی فشار خون ،اختلالات تشنجی ،دیابت ،پركاری تیرویید و فیوكروموسیتوم نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
احساس ناراحتی یا درد در قفسه سینه ،احساس سرما و یا تب ،تشنج ،اغتشاش شعور،ضربانات سریع قلب ،سردرد،افزایش فشارخون ،تهوع و استفراغ ،اشكال در تنفس ،ضربانات آهسته قلب ،رعشه ،اضطراب غیرمعمول ،عصبانیت ،بی قراری ،بزرگ شدن غیرطبیعی مردمك چشم ،تاری دید،سرد و رنگ پریدگی پوست ،ضعف ،ضربانات نامنظم قلب ،گرفتگی عضلانی ،تغییرات خلق و خو و نیز احساس طعم ناخوشایند در دهان از عوارض جانبی مهم دارو هستند.
تداخل: چنانچه متاپروترنول با مقادیر زیاد،قبل و یا در مدت كوتاهی پس از بیهوشی با كلروفرم یا هالوتان تجویز گردد، خطر بروز آریتمی شدید بطنی را بالا می برد. انفلوران ،ایزوفلوران نیز چنین اثری دارند. تركیبات ضد افسردگی سه حلقه ای اثرات متاپروترنول را بر روی سیستم عروقی تقویت می كنند. تجویز همزمان مسددهای گیرنده بتاآدرنرژیك ،علاوه بر مهار متقابل اثرات درمانی دو گروه دارویی ،موجب ضدیت با اثر گشادكنندگی نایژه ای متاپروترنول می شود. تجویز تو ام دارو با محرك های CNS موجب تحریك اضافی CNS و افزایش اثرات جانبی این داروها می گردد. استفاده همزمان از گلیكوزیدهای قلبی و لوودوپا نیز خطر آریتمی قلبی را افزایش می دهد.متاپروترنول اثرات ضدآنژین نیتراتها را كم می كند. تجویز تو ام ریتودرین و سایر مقلدهای سمپاتیك با این دارو،اثرات درمانی و عوارض جانبی هر دو گروه را زیاد می كند. هورمونهای تیروییدی نیز اثر داخلی متقابل با متاپروترنول دارند. اثرات گزانتینها در صورت مصرف همزمان با این دارو، بر CNS تشدید شده و آثار سمی اضافی بروز می نماید.
هشدار:
این دارو در افراد مبتلا به آریتمی قلبی و یا با تاكیكاردی ،نارسایی احتقانی قلب ،بیماری عروق كرونر،زیادی فشار خون ،اختلالات تشنجی ،دیابت ،پركاری تیرویید و فیوكروموسیتوم نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1. در صورت بروز اشكال در تنفس و تداوم یا بدتر شدن آن ،فورا به پزشك مراجعه شود.
2. در صورت نیاز به استفاده همزمان از آیروسل های كورتیكوستروییدی و یا ایپراتروپیوم بهتر است متاپروترنول مدتی قبل از داروی دیگر استفاده شود.
3. دارو باعث ایجاد طعم ناخوشایندی در دهان می شود.
اشكال دارویی:
Tablet:20 mg
Injection:0.5 mg/ml

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده