پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ساخارین (Saccharin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ساخارین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
ساخارین بعنوان شیرین كننده مصرف می شود و قدرت شیرین كنندگی آن در حدود 300 برابرسوكروز است.
عوارض جانبی:
بندرت واكنش های حساسیت مفرط و حساسیت به نور با مصرف ساخارین گزارش شده است.
عوارض جانبی:
بندرت واكنش های حساسیت مفرط و حساسیت به نور با مصرف ساخارین گزارش شده است.
اشكال دارویی:
Pellet:13-16 mg

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض مصرف ساخارین) (عوارض ساخارین) ()