پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف دوکساپرام هیدروکلراید (Doxapram) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دوکساپرام هیدروکلراید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
دوكساپرام به عنوان محرك در درمان ضعف تنفسی ،تضعیف تنفسی پس از اعمال جراحی و یا آپنه ای كه بدلیل مصرف شل كننده های عضلانی اسكلتی ایجاد نشده باشد،نارسایی حاد تنفسی در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریوی و نیز برای تحریك تنفس عمیق بعد از اعمال جراحی بكار می رود.
عوارض جانبی:
بروز عوارض قلبی عروقی مانند درد قفسه سینه ،ضربانات سریع یا نامنظم قلب و یا همولیز و ترومبوفلبیت گزارش شده است.
تداخل دارویی:
تجویز همزمان داروهای مهاركننده آنزیم مونوآمین اكسیداز (MAO) شامل فورازولیدون ،و پروكاربازین و نیز تركیبات مقلد سمپاتیك موجب تقویت اثرات تنگ كننده عروقی این داروها و یادوكساپرام می گردد. مصرف تو ام محرك های CNS با دوكساپرام نیز موجب تحریك اضافی CNS خواهد شد. مصرف همزمان هوشبرهای هیدروكربنه نیز با اثرات دوكساپرام به دلیل افزایش حساسیت میوكارد به كاتكول آمین ها به وسیله این تركیبات تداخل دارد.
مکانیسم اثر:
این دارو با تاثیر بر گیرنده های شیمیایی كاروتید در محیط موجب تحریك تنفس و در نتیجه افزایش حجم حیاتی و افزایش جزیی تعداد تنفس می گردد. بتدریج با افزایش میزان مصرف دارو، مراكز تنفس در بصل النخاع نیز تحریك شده كه این خود به طور پیشرونده ،سایر قسمتهای مغز و طناب نخاعی را نیز تحریك می كند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
دوكساپرام در مواردی چون صدمات عروق مغزی ،بیماری شریان كرونر،صرع ،ضربه به سر،نارسایی قلبی ،افزایش حاد فشار خون ،عدم كفایت تنفسی بدلایلی از قبیل انسداد راههای هوایی ،دیسپنه شدید،پنوموتوراكس ،فلج عضلانی و نیز در بیماریهای ریوی مثل آسم حاد نایژه ای ،آمبولیسم ریوی ،نارسایی تنفسی ناشی از اختلالات عضلانی اسكلتی و فیبروزریوی نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
بروز عوارض قلبی عروقی مانند درد قفسه سینه ،ضربانات سریع یا نامنظم قلب و یا همولیز و ترومبوفلبیت گزارش شده است.
هشدار:
دوكساپرام در مواردی چون صدمات عروق مغزی ،بیماری شریان كرونر،صرع ،ضربه به سر،نارسایی قلبی ،افزایش حاد فشار خون ،عدم كفایت تنفسی بدلایلی از قبیل انسداد راههای هوایی ،دیسپنه شدید،پنوموتوراكس ،فلج عضلانی و نیز در بیماریهای ریوی مثل آسم حاد نایژه ای ،آمبولیسم ریوی ،نارسایی تنفسی ناشی از اختلالات عضلانی اسكلتی و فیبروزریوی نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
در مصرف طولانی مدت بهتر است محل تزریق را تغییر داد تا از بروز ترومبوفلبیت یا تحریكات موضعی جلوگیری شود.
اشكال دارویی:
Injection:100 mg/5ml

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هیدروکلراید چیست)