پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف دکسترو متورفان (Dextromethorphan) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دکسترو متورفان چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
دكسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه های بدون خلط ناشی از گلودرد ساده و سرماخوردگی یا محركهای استنشاق شده بكار می رود.
عوارض جانبی:
سایكوزسمی (فعالیت مفرط،توهمات بینایی و شنوایی) پس از مصرف 300 میلی گرم یا بیشتر از دارو گزارش شده است. با مصرف مقادیر خیلی زیاد دارو ضعف تنفسی گزارش شده است.
تداخل دارویی:
در صورت مصرف همزمان با فرآورده های حاوی الكل ،داروهای كاهنده فشارخون با اثر مضعف CNS مانند كلونیدین و متیل دوپا،داروهای مضعف CNS بویژه بیهوش كننده ها،باربیتوراتها،داروهای مخدر شبه تریاك یا ضد افسردگی های سه حلقه ای ،ممكن است اثرات مضعف CNS این داروها یا دكسترومتورفان تشدید شود. مصرف همزمان مهاركننده های مونوآمین اكسیداز (MAO)از جمله فورازولیدون و پروكاربازین ،ممكن است باعث بروز بحران آدرنرژیك ،كلاپس ،اغماء،سرگیجه ،تهییج ،افزایش فشارخون ،افزایش دمای بدن ،خونریزی داخل مغزی ،بیحالی ،تهوع ،رفتار جنون آمیز،اسپاسم و لرزش شود.
مکانیسم اثر:
دكسترومتورفان با اثرمستقیم بر مركز سرفه در بصل النخاع ،بازتاب سرفه را تضعیف می كند.
عوارض جانبی:
سایكوزسمی (فعالیت مفرط،توهمات بینایی و شنوایی) پس از مصرف 300 میلی گرم یا بیشتر از دارو گزارش شده است. با مصرف مقادیر خیلی زیاد دارو ضعف تنفسی گزارش شده است.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.دارو ممكن است باعث اعتیاد شود.
2.در صورتی كه تا 7 روز پس از مصرف دارو سرفه ادامه داشت یا در صورت تب شدید،بثورات جلدی یا سردرد مداوم همراه با سرفه ،به پزشك مراجعه گردد.
اشكال دارویی:
Tblet:15 mg
Oral Drops:4 mg/ml
Syrup:15 mg/5ml

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (dxm چیست) (دکسترو)