پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف فنفلورامین (FENFLURAMINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنفلورامین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
به عنوان ضداشتها و مبارزه با چاقی.
عوارض جانبی:
گرگرفتگی, مشکل گوارشی, اسهال, تعریق.
موارد منع مصرف و احتیاط:
حساسیت شدید دارویی.
عوارض جانبی:
گرگرفتگی, مشکل گوارشی, اسهال, تعریق.
هشدار:
حساسیت شدید دارویی.
اطلاعات دیگر:
میزان دارو را خودسرانه افزایش ندهید و در حین مصرف رانندگی نکنید.
قرص.
اطلاعات دیگر:
میزان دارو را خودسرانه افزایش ندهید و در حین مصرف رانندگی نکنید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده