پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ب کمپلکس ویتامین (B-COMPLEX) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ب کمپلکس ویتامین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
درمان یا پیشگیری از کمبود ویتامین های گروه B.
عوارض جانبی:
ضایعات جلدی یا خارش.
موارد منع مصرف و احتیاط:
حساسیت شدید به دارو.
عوارض جانبی:
ضایعات جلدی یا خارش.
هشدار:
حساسیت شدید به دارو.
اطلاعات دیگر:
به همراه دارو, مواد غذایی حاوی ویتامین های گروه B را مصرف کنید.
اشكال دارویی:
قرص, شربت ,آمپول.
اطلاعات دیگر:
به همراه دارو, مواد غذایی حاوی ویتامین های گروه B را مصرف کنید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تداخل دارویی ب کمپلکس) (عوارض قرص ویتامین ب ۱) (ویتامین) (ب کمپلکس) ()