پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف واکسن (Vaccines) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن چیست؟

1 پاسخ 1

نکات قابل توصیه به بیمار:
واكسنها مواد آنتی ژنیك هستند كه برای ایجاد ایمنی فعال برعلیه باكتریها و ویروسها مصرف می شوند. واكسن ها ممكن است حاوی میكرو ارگانیسم های كشته شده یا زنده یا قسمتهایی خاص از میكروارگانیسمها باشند. در هنگام تجویز واكسنها باید به نكات زیر توجه نمود.
1. بعضی از واكسنها (مثل فلج كودكان) واكنشهای خیلی كمی را موجب می شوند،در صورتی كه سایر واكسنها (مثل سرخجه و سرخك) ممكن است شكل ملایمی از خود بیماری را ایجاد كنند.گه گاهی نیز واكنشهای شدیدتری ممكن است مشاهده شود. واكنشهای آنافیلاكتیك بطور خیلی نادر اتفاق می افتد ولی امكان دارد كشنده باشند.
2. واكسنها را در زمان ابتلا به بیماریهای حاد یا در صورت سابقه واكنش شدید نسبت به نوبت های قبلی واكسن نباید بكار برد.
3. بخاطر احتمال خطر آسیب به جنین ،تجویز واكسنهای زنده برای زنان فقط باید در صورت ضرورت انجام شود.
4. واكسن های زنده را نباید برای افراد دارای نقص سیستم ایمنی یا مبتلا به بیماری های بدخیم تجویز نمود.
5. هنگام تجویز داخل عضلانی واكسن ها برای بیماران با اختلالات انعقادی یا تحت درمان با داروهای ضدانعقادی باید احتیاط نمود.
6. استفاده از واكسنها برای برنامه ایمن سازی همگانی باید طبق برنامه مصوب كمیته كشوری ایمن سازی انجام شود.
7. كودكان نارس (در صورت سلامت) از نظر زمانی باید مشابه سایر كودكان واكسینه شوند.
8 واكسن های زنده را نباید از 3 هفته قبل تا 3 ماه بعد از تجویز ایمنوگلوبولینها بكار برد.
9. در صورت احتمال تماس با عامل بیماری زا (مثل هپاتیت B،سرخك ،اوریون ،سرخجه و فلج كودكان)،كاركنان و دانشجویان مراكز بهداشتی ،درمانی باید برعلیه بیماری واكسینه شوند.
10. برای جلوگیری از ابتلای بیماران دارای نقص ایمنی ،افراد خانواده آنان را باید بر علیه سرخك ،سرخجه ،اوریون و فلج كودكان (با واكسن IPV) واكسینه نمود.
11. برای زنان باردار و زنانی كه قصد دارند طی سه ماه آینده باردار شوند،اصولا نباید واكسن های حاوی ویروس های زنده ضعیف شده را استفاده نمود. بعضی از واكسنها مثل سرخجه ،سرخك و اوریون در دوره بارداری منع مصرف دارند. در صورت ضرورت واكسیناسیون در زنان باردار،بهتر است تا سه ماه دوم یا سوم صبر نمود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (عوارض واکسن هاری)