پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف والریک (Valeric) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی والریک چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بكار می روند.
تداخل دارویی:
مصرف این فرآورده ها موجب تشدید اثر سایر داروهای آرام بخش می گردد.
مکانیسم اثر:
والریك به عنوان داروی مضعف سیستم اعصاب مركزی (CNS) عمل می كند. والرینیك اسید سنبل الطیب احتمالا باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسیول كاتابولیسم گابا (GABA) می شود. همچنین مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثرات آرام بخش روی سیستم اعصاب مركزی (CNS) می باشند.
اشكال دارویی:
Valeric:Syrup 120 ml
Valiflor:Tablet 600 mg
Valerian:Capsul 350 mg

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(والریک) (قرص والریک) (عوارض دارو والریک) (شربت والریک) (عوارض شربت والریک) (عوارض قرص والریک) ()