پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سیپرو فلوکساسین (Ciprofloxacin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیپرو فلوکساسین چیست؟

1 پاسخ 1

نکات قابل توصیه به بیمار:
موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های سطحی چشم ،به ویژه در زخم های قرنیه مصرف می شود.
مكانیسم: سیپروفلوكساسین از مشتقات -4 فلوروكینولونها است كه از طریق مهار دوباره سازی DNA اثر می كند.
هشدار: مصرف این دارو در كودكان با سن كمتر از 12 سال توصیه نمی شود.
عوارض: احساس سوزش یا خارش پس از مصرف دارو و نیز قی كردن چشم گزارش شده است.
مصرف: در درمان عفونت های چشم ابتدا هر 2 ساعت یك قطره در چشم چكانده می شود و پس از كاهش شدت عفونت دفعات مصرف دارو نیز كاهش داده می شود. مصرف دارو را تا 48 ساعت بعد از بهبودی باید ادامه داد.
در درمان زخم های قرنیه در روز اول هر 15 دقیقه به مدت 6 ساعت دو قطره درچشم چكانده می شود و سپس در طی طول روز هر 30 دقیقه دارو مصرف می شود. در روز دوم هر ساعت 2 قطره و در روزهای سوم و چهارم هر 4 ساعت 2 قطره مصرف می گردد. در صورت نیاز به ادامه درمان در روزهای بعد، فواصل مصرف دارو باید توسط پزشك تعیین شود. حداكثر مدت زمان مصرف این دارو 21 روز است.
Drops:0.3%

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فلوکساسین چیست) ()