پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف همودیالیزیز محلول غلیظ (Hemodialysis Concentrated) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی همودیالیزیز محلول غلیظ چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
این محلولها برای خارج كردن مواد اضافی و متابولیتها در بیماران مبتلا به اورمی كه با كلیه مصنوعی دیالیز می شوند و همچنین در مسمومیتهای حاد مصرف می شود.
مکانیسم اثر:
محلول های دیالیز،حاوی اوره ،كراتینین ،اسید اوریك ،فسفات یا سایر متابولیتهایی هستند كه به طور طبیعی توسط كلیه ها دفع می شوند از این رو،این مواد به سهولت از خون به داخل محلول دیالیز انتشار می یابند. كه این امر باعث كاهش غلظت این مواد در خون می شود.غلظت كلرورسدیم و پتاسیم اولیه در خون بیشتر از محلول دیالیز است و لذا این مواد نیز به داخل محلول دیالیز انتشار می یابند.حجم محلول دیالیز به مراتب بیشتر از حجم خون است و این امر به خروج كامل مواد اضافی از خون كمك می كند.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1. قبل از مصرف محلول دیالیز،باید آن را با آب خالص رقیق نمود.
2. احتیاطات لازم بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی میكربی محلول دیالیز باید صورت گیرد.
اشكال دارویی:
Solutions محلول II محلول I محلول I
بدون دكستروز
4725 mEq4725 mEq4725 mEqNa+
35 mEq35 mEq35 mEqMg2+
35 mEq35 mEq87.5 mEqK+
87.5 mEq87.7 mEq87.5 mEqCa2+
3657 mEq3657.5 mEq3710 mEqCl-
1225 mEq1225 mEq1225 mEqAcetate
70gDextrose70g
1000 ml1000 ml1000 mlWater q.s

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده