پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف توبرکولین (Tuberculin PPD) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی توبرکولین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
در آزمایش مانتو برای تشخیص عفونت سل مصرف می شود.
عوارض جانبی:
در افراد با حساسیت زیاد،واكنشهای مثبت شدید مثل بروز تاول ،زخم یا نكروز در محل زخم ظاهرمی شود.كمپرس سرما و مصرف استروییدهای موضعی ممكن است باعث درمان علامتی شوند. اسكار در محل زخم این افراد بوجود می آید.
مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی محصولات رشد باسیل سل Mycobacterium tuberculosis می باشد كه هرگاه داخل جلدی تزریق شوند،واكنش حساسیتی بصورت سفتی و قرمزی در افراد حساس نمایان می شود. واكنش مثبت نشان دهنده سابقه عفونت سل یا سابقه واكسیناسیون بر علیه باسیل سل می باشد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
برای افرادی كه مثبت بودن آزمون توبركولین در آنها محرز باشد،این فرآورده نباید استفاده شود.
عوارض جانبی:
در افراد با حساسیت زیاد،واكنشهای مثبت شدید مثل بروز تاول ،زخم یا نكروز در محل زخم ظاهرمی شود.كمپرس سرما و مصرف استروییدهای موضعی ممكن است باعث درمان علامتی شوند. اسكار در محل زخم این افراد بوجود می آید.
هشدار:
برای افرادی كه مثبت بودن آزمون توبركولین در آنها محرز باشد،این فرآورده نباید استفاده شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1. هنگام آزمایش افراد مبتلا به سل فعال احتیاط لازم بعمل آید.
2. واكنش مثبت الزاما نشان دهنده بیماری فعال نیست. اعمال تشخیصی دیگر مثل عكسبرداری از قفسه سینه ،آزمایشات باكتریولوژیك خلط برای اثبات تشخیص ضروری است.
اشكال دارویی:
Injection:in 5 tuberculin units per 0.1ml

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()