پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف واکسن هاری (Rabies Vaccine, Vero) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن هاری چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
واكسن های هاری برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری هاری مصرف می شوند.
عوارض جانبی:
داروهای كاهنده سیستم ایمنی ،گلوكوكورتیكوییدها،پرتودرمانی و ایمنوگلوبولین ضدهاری پاسخ ایمنی به واكسن هاری را كاهش می دهند. در صورت استفاده از داروهای كاهنده سیستم ایمنی همزمان با این واكسن در پیشگیری بعد از تماس ،سطوح پادتن های ضدهاری باید حتما اندازه گیری شود.
تداخل دارویی:
1. این واكسن باید از راه زیر جلدی یا داخل عضلانی برای بزرگسالان در عضله دلتویید و برای كودكان در عضله ران تزریق شود. اگر در عضله سرینی تزریق شود احتمال عدم موفقیت وجود دارد.
2. واكسیناسیون قبل از تماس با ویروس هاری برای افراد دارای نقص سیستم ایمنی توصیه نمی شود.
3. در صورت مشاهده ذرات معلق یا تغییررنگ در واكسن، باید از تزریق آن خودداری كرد.
4. واكسن را در محل خشك و در دمای 2-8 درجه سانتیگراد پایدار است. باید از انجماد واكسن جلوگیری شود و در صورت انجماد از مصرف واكسن خودداری كرد. برای آماده سازی فقط از محلول همراه واكسن استفاده شود. واكسن آماده شده باید فورا مصرف شود.
مکانیسم اثر:
این واكسن حاوی ویروس های غیر فعال هاری است. ویروسها از كشت سلولی سویه Wistar rabies PM/WI 38-1503-3M ویروس هاری در كشت سلول مداوم Vero تهیه می شوند. با تزریق این واكسن ،پادتن های ضدهاری در بیش از 97% افراد واكسینه شده تولید خواهد شد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
برای درمان بعد از تماس هیچگونه مورد خاصی برای منع مصرف وجود ندارد،زیرا هاری كشنده است. برای واكسیناسیون قبل از تماس تنها مورد منع مصرف وجود بیماریهای پیشرونده همراه با تب می باشد.
عوارض جانبی:
داروهای كاهنده سیستم ایمنی ،گلوكوكورتیكوییدها،پرتودرمانی و ایمنوگلوبولین ضدهاری پاسخ ایمنی به واكسن هاری را كاهش می دهند. در صورت استفاده از داروهای كاهنده سیستم ایمنی همزمان با این واكسن در پیشگیری بعد از تماس ،سطوح پادتن های ضدهاری باید حتما اندازه گیری شود.
هشدار:
برای درمان بعد از تماس هیچگونه مورد خاصی برای منع مصرف وجود ندارد،زیرا هاری كشنده است. برای واكسیناسیون قبل از تماس تنها مورد منع مصرف وجود بیماریهای پیشرونده همراه با تب می باشد.
نکات قابل توصیه به بیمار:
هر ویال واكسن Vero حاوی مقدار كافی برای یك نوبت تزریق می باشد.
پیشگیری قبل از تماس: در بزرگسالان و كودكان واكسن باید در روز 0،7،28 و بعد از آن بر اساس میزان پادتن هر 2-3 سال واكسن باید (داخل عضلانی یا زیر جلدی) تزریق شود. برای نوبت یادآوری نیز هر 3 سال یك بار باید واكسن را تزریق كرد.
پیشگیری بعد از تماس:
هر چه سریع تر بعد از تماس، ایمنوگلوبولین ضدهاری (20IU/Kg انسانی یا 40IU/Kg اسبی) (نیمی از مقدار مورد نیاز را باید در محل گزش نشت داد و باقیمانده باید در عضله سرینی تزریق كرد) باید تجویز شود. قبل از تزریق ایمنوگلوبولین اسبی باید آزمون جلدی انجام شود.
در صورتی كه فرد قبلا واكسینه شده ،اگر یك سال از آخرین تزریق واكسن نمی گذرد،یك تزریق یادآوری در روز 0 باید انجام شود.اگر بیش از یك سال از آخرین تزریق واكسن می گذرد،سه دوز در روزهای 0،3و 7 تزریق شود و نیازی به تزریق ایمنوگلوبولین ضدهاری نیست.
در صورتی كه فرد قبلا واكسینه نشده ،بعد از تماس در روزهای 0،3،7،14،30 واكسن را باید داخل عضلانی تزریق كرد. نوبت تزریق در روز 90 اختیاری می باشد. واكسیناسیون باید هر چه سریع تر بعد ازتماس انجام شود و در صورت اثبات عدم وجود خطر میتوان واكسیناسیون را قطع نمود.
نوبت یادآوری:
برای موارد خطر مداوم ابتلا،بر اساس میزان پادتن هر 3 سال باید واكسن تزریق شود.
اشكال دارویی:
Injection:0.5ml single dose vials

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض واکسن هاری) (عوارض واکسن هاری در انسان) () (واکسن هاری) (واکسن هاری در انسان) (عوارض زدن واکسن هاری)