پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف واکسن تیفوئید (Typhoid Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن تیفوئید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
واكسن خوراكی تیفویید برای ایمن سازی فعال در كودكان بزرگتراز 6 سال در مقابل بیماری ناشی از باسیل Salmonella thyphi مصرف می شود. واكسیناسیون در موارد زیر توصیه می شود.
عوارض جانبی:
بعضی از داروهای ضدمالاریا،فنی تویین ،داروهای كاهنده سیستم ایمنی و كورتیكوستروییدها ممكن است در ایجاد پاسخ مناسب ایمنی مداخله كنند. در این موارد واكسن باید تحت مراقبتهای پزشكی استفاده شود. سولفونامیدها و آنتی بیوتیكها نیز مانع ایجاد پاسخ مناسب ایمنی دربرابر واكسن خوراكی تیفویید می شوند.
تداخل دارویی:
بعضی از داروهای ضدمالاریا،فنی تویین ،داروهای كاهنده سیستم ایمنی و كورتیكوستروییدها ممكن است در ایجاد پاسخ مناسب ایمنی مداخله كنند. در این موارد واكسن باید تحت مراقبتهای پزشكی استفاده شود.سولفونامیدها و آنتی بیوتیكها نیز مانع ایجاد پاسخ مناسب ایمنی در برابر واكسن خوراكی تیفوییدمی شوند.
مکانیسم اثر:
واكسن خوراكی تیفویید حاوی باكتری های زنده و ضعیف شده Salmonella thyphi Ty21a می باشد. واكسن تیفویید با ایجاد پاسخ ایمنی بدن را بر علیه بیماری ناشی از Salmonellathyphi (نه بر علیه سایر سویه های باسیل) مصون می سازد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این واكسن برای بیماران مبتلا به تب تیفویید یا ناقلین مزمن تیفویید،در صورت حساسیت نسبت به هریك از اجزاء واكسن ،در بیماریهای حاد همراه با تب یا اختلالات حاد گوارشی (اسهال و استفراغ طولانی) و نقص مادرزادی و اكتسابی سیستم ایمنی نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
بعضی از داروهای ضدمالاریا،فنی تویین ،داروهای كاهنده سیستم ایمنی و كورتیكوستروییدها ممكن است در ایجاد پاسخ مناسب ایمنی مداخله كنند. در این موارد واكسن باید تحت مراقبتهای پزشكی استفاده شود. سولفونامیدها و آنتی بیوتیكها نیز مانع ایجاد پاسخ مناسب ایمنی دربرابر واكسن خوراكی تیفویید می شوند.
هشدار:
این واكسن برای بیماران مبتلا به تب تیفویید یا ناقلین مزمن تیفویید،در صورت حساسیت نسبت به هریك از اجزاء واكسن، در بیماریهای حاد همراه با تب یا اختلالات حاد گوارشی (اسهال و استفراغ طولانی) و نقص مادرزادی و اكتسابی سیستم ایمنی نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
یك كپسول یك روز در میان (روزهای 1،3،5 و 7) یك ساعت قبل از غذا با آب سرد یا ولرم بلعیده شود. كپسول حاوی واكسن نباید جویده شود. برنامه كامل واكسیناسیون خوردن هر چهار كپسول می باشد و در غیر این صورت ممكن است پاسخ مناسب ایمنی حاصل نشود. مصونیت برای حداقل 5 سال باقی می ماند. در صورت تماس مكرر و مداوم با تب تیفویید بعد از 5 سال ،برنامه مجدد واكسیناسیون بعنوان یاد آوری توصیه می شود.
اشكال دارویی:
Enteric coated capsules

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()