پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف واکسن خوراکی پولیو (اوپورو) (Poliovirus Oral Vaccine (OPV)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن خوراکی پولیو (اوپورو) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
این واكسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه ویروس فلج كودكان بكار می رود.
تداخل دارویی:
بدلیل كاهش سطح ایمنی ،در هنگام مصرف داروهای كاهنده سیستم ایمنی از انجام واكسیناسیون باید خودداری كرد. واكسن وبا میزان ایمن سازی توسط واكسن خوراكی فلج كودكان را كاهش می دهد. بنابراین بین مصرف این واكسنها باید یك فاصله یك ماهه قرار داد.
مکانیسم اثر:
واكسن خوراكی فلج كودكان (OPV) از ویروس های زنده ضعیف شده تهیه می شود و با تولید یك عفونت مشابه عفونت طبیعی ولی بدون علایم بیماری، مصونیت سیستمیك و مخاطی ایجاد می كند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
در صورت حساسیت نسبت به یكی از اجزاء واكسن و در بیماران مبتلا به هر نوع بیماری حاد،استفراغ یا اسهال پایدار و بیماران با ضعف پیشرفته ،بیماران دارای نقص ایمنی یا افراد دارای سابقه فامیلی نقص ایمنی و یا افرادی كه با یك بیمار دارای نقص ایمنی زندگی می كنند،نباید این واكسن را مصرف كرد.
هشدار:
در صورت حساسیت نسبت به یكی از اجزاء واكسن و در بیماران مبتلا به هر نوع بیماری حاد،استفراغ یا اسهال پایدار و بیماران با ضعف پیشرفته ،بیماران دارای نقص ایمنی یا افراد دارای سابقه فامیلی نقص ایمنی و یا افرادی كه بایك بیمار دارای نقص ایمنی زندگی می كنند،نباید این واكسن را مصرف كرد.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1. بدلیل دفع ویروس ازطریق مدفوع و آب دهان برای مدت 6 تا 8هفته بعد از واكسیناسیون به مراقبتهای بهداشتی توجه خاص شود. بطورمثال بعد از تنظیف نوزادان دستها با آب وصابون شسته شود.
2. واكسن در دمای اتاق پایدار نیست و باید در فریزر نگهداری شود. در دمای 2-8 درجه سانتیگراد بمدت 30 روز قابل استفاده می باشد. در صورت عدم مصرف بمدت كمتر از 24 ساعت بعد از ذوب می توان واكسن را در فریزر قرار داد و چرخه انجماد-ذوب نباید بیش از ده بار تكرار شود.
3 واكسن خوراكی فلج كودكان بدون رنگ یا به رنگ زرد یا قرمز كمرنگ می باشد و هر گونه تغییر رنگ مادامی كه مایع واكسن شفاف است هیچ اهمیتی ندارد.
4 برای برنامه واكسیناسیون كودكان واكسن خوراكی نسبت به واكسن تزریقی دارای ارجحیت است چون كه این واكسن ایمنی روده ای ایجاد می كند،تجویز آن آسان است و براحتی توسط كودكان پذیرفته می شود.
اشكال دارویی:
In 0.5 ml single dose Dispettes

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(opvچیست) ()