پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف دورزولامید (Drozolamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دورزولامید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
دورزولامید به تنهایی یا به همراه داروهای مسدد گیرنده بتاآدرنرژیك برای كاهش فشار داخل چشم گلوكوم با زاویه باز،گلوكوم پسودواكسفولیاتیو،در بیمارانی كه مصرف داروهای مسدد گیرنده بتاآدرنرژیك در آنها ممنوع است یا به آنها فوق پاسخ نمی دهند،به كار می رود.
عوارض جانبی:
احساس مزه تلخ ،سوزش وخارش چشم ،تاری دید،اشك ریزش ،التهاب پلك و بافت ملتحمه ،سردرد،تهوع ،ضعف ،ندرتا بثورات جلدی و التهاب عنبیه و عضلات مژگانی از عوارض جانبی این دارو هستند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو در نارسایی شدید كلیوی یا اسیدوز هیپركلرمیك نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
احساس مزه تلخ ،سوزش وخارش چشم ،تاری دید،اشك ریزش ،التهاب پلك و بافت ملتحمه ،سردرد،تهوع ،ضعف ،ندرتا بثورات جلدی و التهاب عنبیه و عضلات مژگانی از عوارض جانبی این دارو هستند.
هشدار:
این دارو در نارسایی شدید كلیوی یا اسیدوز هیپركلرمیك نباید مصرف شود.
Drops:2%

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده