پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف باسیتراسین (Bacitracin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی باسیتراسین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
این دارو در درمان عفونتهای ناشی از میكروارگانیسم های حساس مصرف می شود.
عوارض جانبی:
مواردی از بروز واكنش های حساسیت مفرط و حتی آنافیلاكسی مشاهده شده اند.
مکانیسم اثر:
باسیتراسین از طریق تداخل در ساخت دیواره سلولی بر علیه اغلب باكتری های گرم مثبت (از جمله استافیلوكوك و استرپتوكوك) وكلستریدیا مؤثر است.
عوارض جانبی:
مواردی از بروز واكنش های حساسیت مفرط و حتی آنافیلاكسی مشاهده شده اند.
نکات قابل توصیه به بیمار:
یك یا چند بار در روز درچشم استفاده می شود.
اشكال دارویی:
Ophthalmic Ointment:500 U/g

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باسیتراسین چیست) () (باسیتراسین)