پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ترامبوتیک ایجنت (Thrombolytic Agents) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ترامبوتیک ایجنت چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
داروهای ترومبولیتیك سیستم فیبرینولیتیك درون زاد را فعال نموده وپلاسمینوژن را به پلاسمین تبدیل می نمایند.
پلاسمین آنزیمی است كه سبب تجزیه لخته های فیبرینی و فیبرینوژن و سایرپروتیین های پلاسما مانند پیش سازهای فاكتورهای V و VIII میشود. اوروكیناز بطور مستقیم سبب شكسته شدن پیوند پپتیدی می شود،در حالیكه استرپتوكیناز بطور غیرمستقیم اثر نموده و از طریق تركیب با پلاسمنیوژن و تشكیل كمپلكس استرپتوكیناز پلاسمینوژن (كه در نهایت به كمپلكس استرپتوكیناز پلاسمین تبدیل می شود). تشكیل پلاسمین را افزایش می دهد.این دو كمپلكس باقیمانده پلاسمینوژن را به پلاسمین تبدیل می كنند.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترومبولیتیک چیست)