پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف زنجبیل (Zingiber Products) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زنجبیل چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده ها در پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شوند.
تداخل دارویی:
از آنجا كه گزارش شده است زنجبیل دارای اثرات كاردیوتونیك و ضدفعالیت پلاكتی و پایین آورنده قند خون می باشد،لذا مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ها ممكن است با درمانهای قلبی ،پایین آورنده قندخون و ضدانعقاد تداخل نماید.
مکانیسم اثر:
مكانیسم اثر زنجبیل در پیشگیری از بیماری مسافرت مشخص نیست. به نظر می رسد كه با تاثیر موضعی بر مجاری گوارشی اثر خود را اعمال می كند.
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تیمیان‌ از عصاره‌هیدورالكلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ است‌:
1. برگ‌ آویشن‌ 19% Thymus vulgaris
2. برگ‌ اكالیپتوس‌ 5% Eucalyptus globulus
3. برگ‌ مرزه‌ 7% Satureja hortensis
4. دانه‌ رازیانه‌ 0/5% Foeniculum vulgare
اشكال دارویی:
Gingitone:cap 365 mg
Zintoma:cap 250 mg

اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تیمیان‌ از عصاره‌هیدورالكلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ است‌:
1. برگ‌ آویشن‌ 19% Thymus vulgaris
2. برگ‌ اكالیپتوس‌ 5% Eucalyptus globulus
3. برگ‌ مرزه‌ 7% Satureja hortensis
4. دانه‌ رازیانه‌ 0/5% Foeniculum vulgare

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده