پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف والی فلور (Valiflor) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی والی فلور چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بكار می روند.
تداخل دارویی:
مصرف این فرآورده ها موجب تشدید اثر سایر داروهای آرام بخش می گردد.
مکانیسم اثر:
والریك به عنوان داروی مضعف سیستم اعصاب مركزی (CNS) عمل می كند. والرینیك اسید سنبل الطیب احتمالا باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسیول كاتابولیسم گابا (GABA) می شود.همچنین مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثرات آرام بخش روی سیستم اعصاب مركزی (CNS) می باشند.
اشكال دارویی:
Valeric:Syrup 120 ml
Valiflor:Tablet 600 mg
Valerian:Capsul 350 mg

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قرص والی فلور) (والی فلور) (عوارض قرص والی فلور) (قرص والی فلور چیست) (عوارض قرص والي فلور) (عوارض والی فلور) (والی فلور چیست) () (والي فلور) (والی فلور قرص) (قرص والي فلور) (قرص والي فلور چيست) (قرص والی فور) (قرص والی فلور ) (داروی والی فلور) (قرص والى فلور) (خواص والی فلور) (قرص والی فلور برای چیست) (قرس والی فلور) (والی فور) (خواص قرص والی فلور) (valiflor) (�����ی� �ی��) (والیفلور) (���� ��ی�� �����)