پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف تیمیان (Thymian) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیمیان چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
شربت تیمیان به عنوان ضد سرفه و خلط آور بكار می رود.
عوارض جانبی:
تیمول موجود در این فرآورده ممكن است باعث تحریك غشا مخاطی گردد. به دلیل وجود آنتول احتمال بروز واكنشهای آلرژیك (درماتیت تماسی) در افراد حساس وجود دارد.
مکانیسم اثر:
اثرات خلط آور و ضدسرفه آویشن احتمالا مربوط به فلاونوییدها و روغنهای فرار (تیمول و كارواكرول) آن می باشد. همچنین برای روغنهای فرار اكالیپتوس (اكالیپتول)،رازیانه (آنتول)،مرزه (كارواكرول) نیز اثرات خلط آور و ضد سرفه گزارش شده است.
عوارض جانبی:
تیمول موجود در این فرآورده ممكن است باعث تحریك غشا مخاطی گردد. به دلیل وجود آنتول احتمال بروز واكنشهای آلرژیك (درماتیت تماسی) در افراد حساس وجود دارد.
هشدار:
به دلیل وجود ساكاروز نباید در افراد دیابتیك مصرف شود.
ایمنی‌ مصرف‌ این‌ فرآورده‌ دردوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است‌.
اشكال دارویی:
Syrup:120 ml

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شربت تیمیان) (عوارض شربت تیمیان) (شربت تيميان) (تیمیان) () (شربت تیمیان در بارداری)