پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف مینتاژل (Mintagel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مینتاژل چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
مینتاژل در درمان كچلی انگشتان پا و كشاله ران بكار می رود. این فرآورده همچنین برای از بین بردن خارش و سوزش محل گزیدگی حشرات و سوختگی های سطحی مصرف می شود.
عوارض جانبی:
در افراد حساس به دلیل وجود منتول احتمال بروز واكنشهای آلرژیك وجود دارد.
مکانیسم اثر:
روغنهای فرار موجود در این فرآورده دارای اثرات ضد قارچی و ضد باكتریایی می باشند. منتول در غلظتهای كم به طور انتخابی انتهای اعصاب حسی مربوط به سرما را تحریك كرده همچنین باعث گشاد شدن عروق و ایجاد احساس سرما شده و به دنبال آن اثر ضد دردی ظاهر می گردد.
عوارض جانبی:
در افراد حساس به دلیل وجود منتول احتمال بروز واكنشهای آلرژیك وجود دارد.
Gel:15 g

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()