پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.احتمال محو شدن خط جراحی در زیر شکم با استفاده از لیزر فراکسل چند درصد است؟ نوع اشعه دستگاه چیست؟ایا اشعه به اندامهای داخلی سرایت می کند؟ حداقل وحداکثر دوره درمان چند جلسه می باشد؟...با سپاس فراوان

1 پاسخ 1

سلام.احتمال محو شدن خط جراحی در زیر شکم با استفاده از لیزر فراکسل بستگی به عواملی مثل ضخامت ضایعه،رنگ ضایعه و مدت ایجاد ضایعه بستگی دارد. نوع اشعه دستگاه فراکسل دی اکسید کربن یا اربیوم است .اشعه لیزر به سطح پوست محدود است و به اندامهای داخلی نفوذ نمی کند . دوره درمان 6-4جلسه می باشد.

برگرفته از : http://www.drvaez.ir/ (دکتر علیرضا واعظ شوشتری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده