پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


eMule بهتر است یا Torrent؟

1 پاسخ 1

"تورنت" و "ایمیول" هر دو از "شبکه های اشتراک گذاری فایل بین کاربران" (P2P Networking) هستند. در این شبکه ها بجای آنکه کاربران تمام یک فایل را از یک سرور دانلود کنند، قسمت های مختلف آن را از سایر کاربران موجود در شبکه دانلود می کنند.
در شبکه تورنت سرعت دانلود خیلی بهتر از شبکه های اشتراک گذاری دیگر مانند eMule است و شما کمتر در صف انتظار دانلود قرار می گیرد. به عنوان مثال ممکن است برای دانلود یک فایل در شبکه ایمیول تا چند ساعت در صف انتظار بمانید. در حالیکه در شبکه تورنت این مسئله به ندرت اتفاق می افتد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بهتر از تورنت) ()