پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بز نر در جدول) (بز نر پرسشکده) (بز نر) (بز نر در پرسشکده) (بز کوهی) (بز کوهی نر) (بز نر کوهی) (بز نر در حل جدول) (نام دیگربز کوهی) (بز نر جدول) (بزکوهی) (بزکوهی درجدول) (بز کوهی در جدول) (بز کوهی در پرسشکده) (بز کوهی پرسشکده) () (بزکوهی در جدول)