پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام به دکترصالحی نتیجه سه بار آزمایش اسپرم ویک بار سنو گرافی به شرح زیرمی باشد(باتوجه به اینکه من 20ماه است که ازدواج نموده ام مشکل نازایی چیست count28.25.30 mobil.60.60.30 وقطروریدهای پامپینیفورمدرسمت راست4/5ودرسمت چپ2/4 میلیمتر میباشد (واریکوسل دوطرفه )کانال اینگوینال درهردوطرف بسته بودهوعلایم هرنی اینگوینال مشاهده نشده وکلیه راست دارای پارانشیم طبیعی است

1 پاسخ 1

با سلام در مورد اینکه شما واریکوسل دارید یا خیر تنها با انجام معاینه می توانم اظهار نظر نمایم.

برگرفته از : http://www.drsalehi.ir/ (دکتر پیمان صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده