پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ویار
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هوس آبستن) (ابستن زن) (هوس ابستن) (هوس زن ابستن) (آبستن زن) (زن ابستن) (هوس زن آبستن) (زن آبستن) () (کبوتر صحرایی)