پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

یخشار
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام آبشار یخ زده) (آبشار یخ زده در جدول) (آبشار یخ زده) (ابشار یخ زده در جدول) (آبشار یخ زده جدول) ()