پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور کویت چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت کویت (Kuwait) کویت (Kuwait) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت کویت) (پایتخت کشور کویت) (پايتخت كويت) (نام پایتخت کویت) (پایتخت کویت چه نام دارد) () (پايتخت کويت) (پایتخت کویت چیست) (پایتخت کویت ) (پایتخت کشورکویت) (اسم پایتخت کویت) (پايتخت كويت كجاست) (كويت پايتخت) (پایتخت کویت کجاست) (�����ی� �ی��) (پاتخت کویت)