پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گوشت ترکی) (گوشت آذری) (گوشت تركي) (گوشت اذری) (گوشت ترکی ) (گوشت ترکی در جدول) (گوشت آذري) (گوشت ترکي) (گوشت ترکى) (كوشت تركي) (گوشت اذري) () (خانه ترکی) (نام آذری)