پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


4 سال عروسی کردم ولی بچه دار نشدم تمام ازمایشات سالم بودم مشکل نداشتم یک در واریس دارم بیض چپ از راست کو چکتر است خواستم ببینم مشکل از بیض است

1 پاسخ 1

شما نیاز به معاینه و انجام حداقل دو ازمایش اسپرم(منی) دارید.

برگرفته از : http://www.drsalehi.ir/ (دکتر پیمان صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده