پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زینت رو) (زينت رو) (زینت رو در جدول) (معنی زینت رو در جدول) (معنی زینت رو) (زینت) (زینت پرسشکده) (دنباله رو عروس) (دنباله رو عروس جدول) (دنباله عروس)