پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

انر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هر چیز بد و زشت) (زشت و بد در جدول) (چیزهای زشت) (چیز های زشت) (زشت در پرسشکده) (هر چيز بد و زشت) (هرچیز بد و زشت) (بد و زشت در جدول) (زشت) (زشت پرسشکده) (هر چیز بد وزشت) (چیزهای زشت و بد) () (چیز بد) (چیزبد)