پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ساده ترين جانور پرياخته ساکن آب هاي شيرين

1 پاسخ 1

ییدر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جانور پریاخته)