پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام. چگونه می توان هنگام خجالت یا اعتماد به نفس پایین میمیک صورت را کنترل کرد؟

1 پاسخ 1

اگر منظورتان تيكهاي صورتي وچهره هست بايد با دارو ومشاوره جهت كنترل و مديريت استرسها تا حدودي بتوانيد هم بر ضعف اعتماد بنفس و هم خجالت غلبه كنيد. و اين نياز به زمان دارد و كار در جلسات مشاوره .

برگرفته از : http://www.drazarbayejani.com/ (دکتر محمد آذربایجانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده