پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

رهبان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عابد نصاری) (عابدنصاری) (عابد نصاري) (عابد نصاری در جدول) (پارسا و عابد نصاری) (عابد) (عابد و پارسا) () (پارسا پرسشکده)