پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


وابسته به دوران اوج و اعتلای هنر در گذشته

1 پاسخ 1

کلاسیک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده