پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بيرون آوردن لجن و مواد ته نشستي از يک مجرا و پاکسازي آن

1 پاسخ 1

لایروبی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پاکسازی مجراها) (پاکسازی ته مجراها) () (لجن) (لجن پرسشکده)