پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

کیش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جزیره شطرنجی) (نام جزیره شطرنجی) (جزيره شطرنجي) (جزیره شطرنجی در جدول) (جزیره ی شطرنجی) (جزیره) (جزیره شطرنجی ) (جزیره شترنجی) () (جزیزه شطرنجی)